Book chapters

 1. SZAROWSKÁ, I., 2018. Importance of fiscal fundamentals for sovereign risk spread. In: Regaining Global Stability After the Financial Crisis. Hershey PA, USA: IGI Global, 127-146. ISBN 9781522540267.
 2. SZAROWSKÁ, I. Tax harmonization and the effects of tax changes on economic growth. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 234-255. ISBN 978-0-415-69076-8.
 3. SZAROWSKÁ, I. Relatonship Between Economic Performance and Government Expenditure in the Czech Republic .In LACINA, L., ROZMAHEL, P., RUSEK, A. Eurozone and Its Neighbors: The Third Year of Crisis. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2012. s. 131-144. ISBN 978-80-87106-60-0.
 4. SZAROWSKÁ, I., JANOUŠKOVÁ, J. Daně ze zisku firem - korporátní zdanění v Evropské unii. In RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 201-224. ISBN 978-80-86946-87-0.
 5. SZAROWSKÁ, I., JANOUŠKOVÁ, J. Teorie zdanění korporací a jejich praktická aplikace. In RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 165-172. ISBN 978-80-86946-87-0.
 6. SZAROWSKÁ, I., JANOUŠKOVÁ, J. Vývoj daňového systému v České republice. In RŮČKOVÁ, P. a kol. Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 173-200. ISBN 978-80-86946-87-0.
 7. SZAROWSKÁ, I. Teoretická východiska projektů Public Private Partnership. In JURČÍK, R., KRUTÁKOVÁ, L. Veřejné zakázky a PPP projekty - potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. s. 441-467. ISBN 978-80-7380-121-2.

 

Papers in journals with impact factors

 1. SZAROWSKÁ, I., 2018. Importance of R&D Expenditure for Economic Growth in Selected CEE Countries. E+M: Ekonomie a Management, 21(4), 108-124. ISSN 1212-3609.
 2. ŠPERKA, R, SZAROWSKÁ, I., 2016. Financial transaction taxation in agent-based simulation. E & M: Ekonomie a Management, 19(2), 176-187. ISSN 1212-3609.

 

Papers in peer reviewed scientific journals

 1. SZAROWSKÁ, I., 2018. Effect of macroeconomic determinants on non-performing loans in Central and Eastern European countries. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11(1), 20-35. ISSN 1752-0479.
 2. ŠEBESTOVÁ, J., MAJEROVÁ, I. and I. SZAROWSKÁ, 2018. Indicators for assessing the financial condition and municipality management. Administratie si Management Public, 31(2), 97-110. ISSN 1583-9583.
 3. SZAROWSKÁ, I., ŽŮRKOVÁ, D., 2017. Veřejné výdaje na výzkum a vývoj a jejich vztah s ekonomickým růstem v Česku, Dánsku a Slovensku. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D: Faculty of Economics and Administration, 24(39), 211-222.  ISSN 1211-555X.
 4. SZAROWSKÁ, I., 2017. The relationship between public expenditures on research and development and economic growth - example for the Czech Republic, Denmark and Slovakia. Journal of Applied Economic Sciences, 12(3(49)), 839-849.  ISSN 1843-6110.
 5. SZAROWSKÁ, I., 2017. Fiscal Incentives for Research and Development and Tax Subsidy in Selected EU Countries. Acta academica karviniensia, 17(2), 50-61.  ISSN 1212-415X.
 6. SZAROWSKÁ, I., 2016. Quality of Public Finance and Economic Growth in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(4), 1373-1381. ISSN 1211-8516.
 7. SZAROWSKÁ, I., 2015. Tax Shift by Economic Functions and Its Effect on Economic Growth in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2127-2135. ISSN 1211-8516.
 8. SZAROWSKÁ, I., 2015. Impact of Fiscal Decentralisation on Economic Development in the European Union. Acta academica karviniensia, XV(2), 136-147. ISSN 1212-415X.
 9. SZAROWSKÁ, I., 2014. Long-term and short-term relationship between government expenditure and GDP in the EU15: Cointegration approach. Ekonomista, 2014(6), 865- 882. ISSN 0013-3205.
 10. SZAROWSKÁ, I., 2014. Fiscal decentralisation and economic development in selected unitary European countries.European Financial and Accounting Journal, 9(1), 22-40. ISSN 1802-2197.
 11. SZAROWSKÁ, I., 2014. Can tax policy contribute to the crisis? Journal of Economics, Business and Management, 2(2), 125-129. ISSN 2301-3567.
 12. SZAROWSKÁ, I., 2013. Relationship between government expenditure and output in the problematic regions in the European Union. Economy of region, 2013(4), 190-199. ISSN 2072-6414.
 13. SZAROWSKÁ, I., 2013. Shift in tax burden and its impact on economic growth in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(4), 1153-1160. ISSN 1211-8516.
 14. SZAROWSKÁ, I. Public Spending Cyclicality and Wagner’s Law in Central and Eastern European Countries. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, roč. 60, č. 2. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 383-390. ISSN 1211-8516.
 15. SZAROWSKÁ, I. Changes in taxation and their impact on economic growth in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 2, s. 325-332. ISSN 1211-8516.
 16. SZAROWSKÁ, I. Metody a sazby používané ke komparaci korporátního daňového zatížení. Littera Scripta, 2011, roč. 4, č. 1, s. 105-119. ISSN 1802-503X.
 17. SZAROWSKÁ, I. Stav harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Acta Academica Karviniensis, 2009, č. 1, s. 232-243. ISSN 1212 - 415X.
 18. SZAROWSKÁ, I. Metodika výpočtu a vývoj daňové kvóty v České republice a Evropské unii. Acta Academica Karviniensia 1/2008. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 168-177. ISSN 1212-415X.
 19. SZAROWSKÁ, I. Praktické aspekty daňové konkurence v oblasti daně z příjmů právnických osob v Evropské unii.Acta Academica Karviniensia 2/2008. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2009. s. 202-215. ISSN 1212 - 415 X.
 20. SZAROWSKÁ, I. Financování veřejných služeb projekty Public Private Partnership. Acta Academica Karviniensia 2007. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007. s. 180-190. ISSN 1212-415X.

 

Papers in other scientific journals

 1. SZAROWSKÁ, I., 2017. Does public RandD expenditure matter for economic growth? GMM approach. Journal of International Studies, 10(2), 90-103.  ISSN 2071-8330.
 2. SZAROWSKÁ, I., MAJEROVÁ, I. and J. ŠEBESTOVÁ, 2018. Indikátory finanční stability pro potřeby obcí. Český finanční a účetní časopis, 13(1), 25-45. ISSN 1802-2200.
 3. SZAROWSKÁ, I., MAJEROVÁ, I., ŠEBESTOVÁ, J., LEBIEDZIK, M. and R. DOLÁK, 2018. Evaluace finanční stability a zdraví obcí. Acta Academica Karviniensia, 21(3), 62-76. ISSN 1212-415X.
 4. MAJEROVÁ, I., SZAROWSKÁ, I., DOLÁK, R., LEBIEDZIK, M., ŠEBESTOVÁ, J., PRAŽÁK, T. and VYMĚTAL, D., 2018. The Problem of Municipal Indebtedness: A Case of the Municipalities in the Moravian-Silesian Region. In: DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF BORDER AREAS OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND: SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Ostrava: Editorial Center VŠB-TU Ostrava, pp. 151-157. ISBN 9788024842295.
 5. SZAROWSKÁ, I. The Cyclicality of  Government Expenditure and Wagner’s Law – Case of Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria and Romania. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 2012, č. 24, 2/2012. Pardubice: University of Pardubice, 2012, s. 188-198. ISSN 1211-555X.
 6. SZAROWSKÁ, I. Taxation and tax harmonization as a process in the European Union. Public Administration & Regional Studies, 2011, No 2(6), s. 76-95. ISSN 2065-569X.
 7. SZAROWSKÁ, I. Tax related measures as an anticrisis instrument - A case of Estonia, Finland, Greece, Ireland, Slovakia and Romania. Public Administration & Regional Studies, 2010, č. 1, s. 23-35. ISSN 2065-569X.
 8. SZAROWSKÁ, I. Taxation and tax harmonization as a proces and taxation in the European Union. Public Administration & Regional Studies, 2010, č. 2. ISSN 2065-569X.
 9. SZAROWSKÁ, I. Tax Burden and Competition in the European Union - Does It Change? Public Administration & Regional Studies, 2009, č. 2, s. 18-39. ISSN 2065-569X.
 10. SZAROWSKÁ, I. Financing of Public Services Through Public Private Partnership Projects. Studia Universitatis Babes Bolyai – Negotia, 2008, č. 1, s. 91-104. ISSN 1224-8738.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (conferences abroad)

 1. ŠEBESTOVÁ, J., MAJEROVÁ, I. and I. SZAROWSKÁ, 2018. Transparency in the Municipality Spending: Financial Health Index. In: EUFIRE 2018. Iasi: Editua Universitari Alexandru Ioan Cuza, pp. 177-190.  ISBN 978-606-714-492-5.
 2. SZAROWSKÁ, I., 2016. Importance of Public R&D Expenditure for Economic Growth in Selected CEE Countries. In: The 7th International Conference „The Future of Europe“. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, s. 311-321. ISSN 2392-8611.
 3. SZAROWSKÁ, I., 2016.  Impact of Public R&D Expenditure on Economic Growth in Selected EU Countries. In: 9th International Scientific Conference „Business and Management 2016“. Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Press, 9 s. ISBN 978-609-457-921-9.
 4. SZAROWSKÁ, I., 2016. Public Expenditure on Energy and Public Funding Tools for R&D in Selected European Countries. In: M. BEZPARTOCHNYI, ed. Organizational and economic mechanisms of development of the financial system: collective monograph. Riga: ISMA University, s. 27-36. ISSN 1849-5214.
 5. SZAROWSKÁ, I., 2014. Impact of macroeconomic determinants on non-performing loans in Central and Eastern European countries. In: 8th International Conference on Currency, Banking and International Finance. Bratislava: Ekonomická univerzita, 12 s. ISBN 978-80-225-3926-5.
 6. SZAROWSKÁ, I., 2014. Importance of fiscal discipline for sovereign risk spread. In: A. ROMAN and S. G. ANTON, eds. Monetary, banking and financial issues in Central and Eastern EU member countries: How can Central and Eastern EU members overcome the current economic crisis? Iasi: Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi, s. 406-414. ISBN 978-606-714-020-0.
 7. SZAROWSKÁ, I., 2013. Fiscal Discipline as a Driver of Sovereign Risk Spread in the European Union Countries. In:Proceedings of the 22nd IBIMA Conference Creating Global Competitive Economies: 2020 Vision Planning & Implementation. Rome: IBIMA, s. 793-804. ISBN 978-0-9860419-1-4.
 8. SZAROWSKÁ, I. Recession, taxes and economic growth. In FOR FIN 2010. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2010. ISBN 978-80-225-3001-9.
 9. SZAROWSKÁ, I. Fiscal Consolidation: A Precondition for Fulfillment of the Maastrich Fiscal Criterion in the Czech Republic. In The Challenges of a Wider European Union. Thesssaloniki: Economic Society of Thesssaloniki, 2009, s. 112-121. ISBN 9789602871195.
 10. SZAROWSKÁ, I. Tax Burden and Tax Competition in the European Union. In Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. Bielsko-Biała : WSBiF, 2009. ISBN 978-83-61310-36-5.
 11. SZAROWSKÁ, I. Fiscal Reform and Corporate Governance in the Czech Republic. In 9th Biennial International Conference The Global Economics of a Changing Environment. Athens: Athens University of Economics and Business, 2008, 12 s.
 12. SZAROWSKÁ, I. Harmonizace korporátních daní v Evropské unii a její vliv na řízení podniků. In Národná a regionálna ekonomika VII. Herlany: TU Košice, Ekonomická fakulta, 2008, s. 892-900. ISBN 978-80-553-0084-9.
 13. SZAROWSKÁ, I. Projekty Public Private Partnership a veřejné zakázky. In FOR FIN 2008. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, Národohospodárska fakulta, 2008, s. 344-359. ISBN 978-80-225-2573-2.
 14. SZAROWSKÁ, I. Cooperation of Public and Private Sector in R&D in the Czech Republic. In 6th International  Conference of PhD Students. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2007, s. 415-421. ISBN 978-963-661-778-3.
 15. SZAROWSKÁ, I. Research and Development  Expenditure and Cooperation of Public and Private Sector in R&D in the Czech Republic. In E-Conference Proceedings from the 16th National Scientific Conference of Italian Association for the Study of Comparative Economic Systems. Parma: Faculty of Economics, University of Parma, Italy, 2007. 10 s.
 16. VODOVÁ, P., SZAROWSKÁ, I. Availability of Loans to Nongovernmental Organizations in the Czech Republic. InThe Interaction Between NGO´s Private Sector and State. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart University, 2006, s. 615-619. ISBN 975-810057-2.
 17. SZAROWSKÁ, I. Výdaje na výzkum a vývoj v ČR v kontextu Lisabonské strategie. In Znalostná ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu. Knowledge economy - New Challenges For National Economy Science.Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislavě, 2006. 10 s. ISBN 80-225-2239-2.
 18. SZAROWSKÁ, I. Influence of Spending Reforms on Quality of Public Finance in the Czech Republic. In E-Conference Proceedings from the 2nd International Conference on Business, Management and Economics. Izmir: Yasar University, Izmir, Turkey, 2006, 16 s.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (domestic conferences)

 1. SZAROWSKÁ, I., 2019. Fiscal decentralization and territorial fragmentation in selected EU countries. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných finance. XXIV. ročník mezinárodní odborné konference. Praha: VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica. pp. 20. ISBN 978-80-245-2313-2.
 2. SZAROWSKÁ, I., 2018. Fiscal Federalism and Decentralization in Selected EU Countries. In: Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, pp. 359-368. ISBN 978-80-7510-289-8.
 3. SZAROWSKÁ, I., 2017. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the Czech Republic. In: Proceedings of 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, s.303-310.  ISBN 978-80-248-4131-1.
 4. SZAROWSKÁ, I., 2016. Does public R&D expenditure effect on economic growth in CEE Countries? In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF, s. 687-698. ISBN 978-80-7510-210-2.
 5. SZAROWSKÁ, I., 2016. Quality of Public Finance and Government Expenditure in the Czech Republic. In: Proceedings of the 15th International Conference on Finance and Banking. Karviná: SU OPF, s. 375-384. ISBN 978-80-7510-186-0.
 6. SZAROWSKÁ, I., 2015. Testing link between fiscal decentralization and economic development in the European Union. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University in Opava, Schoool of Business Administration in Karviná, s. 766-775. ISBN 978-80-7510-114-3.
 7. SZAROWSKÁ, I., 2015. Relationship between Government Bond Yield Spread and Fiscal Fundamentals in Selected EU Countries. In: European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita,s. 596-604. ISBN 978-80-210-7962-5.
 8. SZAROWSKÁ, I., 2015. Direct and Indirect Funding of R&D and Generosity of Tax Subsidy for R&D in Selected Countries EU. In: Proceedings ICABR 2015. Brno: Mendel University in Brno, s. 589-598.  ISBN 978-80-7509-379-0.
 9. SZAROWSKÁ, I., 2015. Direct and indirect public funding tools for research and development used in European Union countries. In MACHOVÁ, Z., TICHÁ, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB-TU, s. 687-696. ISBN  978-80-248-3796-3.
 10. SZAROWSKÁ, I., 2014. The Possibility of Financial Sector Taxation. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds.Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 401- 409. ISBN 978-80-7248-939-8.
 11. SZAROWSKÁ, I., 2014. Do fiscal drivers matter for sovereign risk spread in EU15? In: European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk University, s. 629-637. ISBN 978-80-210-7153-7.
 12. SZAROWSKÁ, I., 2014. Testing link between fiscal decentralization and economic development in the European Union. In: Conference Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 901-910. ISBN 978-80-7510- 045-0.
 13. SZAROWSKÁ, I., 2014. Závislost příjmů obcí v České republice na hospodářském cyklu. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 190-196. ISBN 978-80- 7435-368-0.
 14. SZAROWSKÁ, I., 2014. Dependence of municipal revenues on the business cycle in the Czech Republic. In:Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica, 6 s. ISBN 978-80-245-2022-3.
 15. SZAROWSKÁ, I., 2014. Personal income taxation in a context of a tax structure. Procedia Economics and Finance, 12, 662-669. ISSN 2212-5671.
 16. SZAROWSKÁ, I., 2013. The Options of Financial Sector Taxation. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period. Proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 448-455. ISBN 978-80-7248-892-6.
 17. SZAROWSKÁ, I. Government expenditure connection to economic performance in the Czech Republic. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 415-423. ISBN 978-80-7248-753-0.
 18. SZAROWSKÁ, I., 2013. The impact of fiscal discipline on sovereign risk spread. In: Conference Proceeding of 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB - TU, s. 338-349. ISBN 978-80-248-3095-7.
 19. SZAROWSKÁ, I., 2013. The impact of fiscal discipline on sovereign risk spread. In: Sborník příspěvků XI. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie.  Ostrava: VŠB – TU, s. 556-567. (CD). ISBN 978-80-248-3094-0.
 20. SZAROWSKÁ, I., 2013. Effects of taxation by economic functions on economic growth in the European Union. In:Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the performance of Firms in Science, Education and Practice. Zlín: Universita Tomáše Bati, s. 746-758. ISBN 978-80-7454-246-6.
 21. SZAROWSKÁ, I., 2013. Can tax policy co-cause the crisis? In: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Conference. Brno: Masaryk University, s. 323-330. ISBN 978-80-210-6294-8.
 22. SZAROWSKÁ, I., 2013. Trends of COFOG government expenditure in the EU15. In: TVRDOŇ, M., I. MAJEROVÁ, ed. Proceedings of the 10th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries: Selected Papers. Karviná: SU OPF, s. 280-290. ISBN 978-80-7248-788-2.
 23. SZAROWSKÁ, I. Voracity effect and Wagner’s law in the PIIGS. In Proceedings of the 30th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 854-859. ISBN 978-80-7248-779-0.
 24. SZAROWSKÁ, I. Trends of government expenditure in the EU15. In Sborník příspěvků X. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Karviná: SU OPF, 2012, s. 548-558. ISBN 978-80-7248-780-6.
 25. SZAROWSKÁ, I. Government expenditure connection to economic performance in the Czech Republic. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 415-423. ISBN 978-80-7248-753-0.
 26. SZAROWSKÁ, I. Do fiscal variables matter for sovereign risk spread? In ROZMAHEL, P., FIDRMUC, J., LACINA, L., RUSEK, A. (eds.) Political Economy of Eurozone Crisis: Is Fiscal Union Feasible? Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2012. ISBN 978-80-87106-62-4.
 27. SZAROWSKÁ, I. Daňové zatížení a ekonomický růst v Evropské unii. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE v Praze, 2010, 12 s. ISBN 978-802451644-8.
 28. SZAROWSKÁ, I. The effect of tax burden on economic growth in the European Union. In Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2010, s. 596-601. ISBN 978-80-7394-218-2.
 29. SZAROWSKÁ, I. The effect of tax burden on economic growth in the European Union. In Proceedings of the 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Economics, 2010, s. 596-601. ISBN 978-80-7394-218-2. (bude zařazeno v průběhu roku 2011)
 30. SZAROWSKÁ, I. Tackling the economic crisis through tax related measures in selected countries. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration: Global economic crisis and changes. Karviná: Silesian university in Opava, 2010, s. 213-222. ISBN 978-80-7248-594-9.
 31. SZAROWSKÁ, I. The pros and cons of tax harmonization. In III. Mezinárodní konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 1348-1354. ISBN 978-80-7248-620-5.
 32. SZAROWSKÁ, I. Jaké je skutečné korporátní daňové zatížení v Evropské unii? In Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2010, s. 219-229. ISBN 978-80-7248-631-1.
 33. SZAROWSKÁ, I. Theory and practice of tax burden in the European Union. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian university in Opava, 2010, s. 224-234. ISBN 978-80-7248-592-5.
 34. SZAROWSKÁ, I. Daňová konkurence a ekonomické teorie. In Konkurence - teoretické a praktické aspekty. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009, s. 38-46. ISBN 978-80-87035-23-8.
 35. SZAROWSKÁ, I. Daňové zatížení a jeho vliv na rozhodování investorů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi.  Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9.
 36. SZAROWSKÁ, I. Harmonizace základu daně z příjmů právnických osob a její vliv na velikost daňového zatížení. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE v Praze, 2009, 10 s. ISBN 978-80-245-1513-7.
 37. SZAROWSKÁ, I. Tax Burden and Tax Competition in the European Union - Theoretic Approaches and Development. In Structural and Regional Impacts  of Financial Crisis. Karviná:  Slezská univerzita, 2009, s. 652-668. ISBN 978-80-7248-554-3.
 38. SZAROWSKÁ, I. Harmonizace daně z přidané hodnoty - teorie  a praxe. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009, 8 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
 39. SZAROWSKÁ, I. Theoretic Approaches to Tax Burden and Competition. In II. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: OPF  SU, 2009, s. 753-759. ISBN 978-80-7248-553-6.
 40. SZAROWSKÁ, I. Vývoj daňové kvóty v České republice a Evropské unii. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE v Praze, 2008, 12 s. ISBN 978-802451378-2.
 41. SZAROWSKÁ, I. Praktické aspekty daňové konkurence v oblasti korporátní daně z příjmů v Evropské unii. In Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky. Karviná: SU OPF v Karviné, 2008, s. 92-101. ISBN 978-80-7248-498-0.
 42. SZAROWSKÁ, I. Faktory ovlivňující daň z příjmů právnických osob v Evropské unii. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008, s. 602-609. ISBN 978-80-7248-504-8.
 43. SZAROWSKÁ, I. Daňová kvóta v České republice a Evropské unii. In MEKON 2008. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2008, 11 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 44. SZAROWSKÁ, I. Statut evropské společnosti Societas Europaea v podnikání. In Právo v podnikání v členských státech EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008, s. 164-170. ISBN 978-80-7248-509-3.
 45. SZAROWSKÁ, I. Reforma veřejných financí a Corporate Governance. In Mezinárodní Baťova konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, 6 s. ISBN 978-807318663-0.
 46. SZAROWSKÁ, I. Public Finance Reform and its Impact on Corporate Governance. In 11th International Conference on Finance and Banking "Future of the European Monetary Integration". Karviná: OPF SU Kaviná, 2007, s. 741-751. ISBN 978-80-7248-444-7.
 47. SZAROWSKÁ, I. Daňové zatížení v České republice a Evropské unii. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE v Praze, 2007, 11 s. ISBN 978-802451188-7.
 48. SZAROWSKÁ, I. Fiskální aspekty projektů Public Private Partnership. In Veřejné zakázky a PPP projekty - potřebnost změny právní úpravy v EU a v ČR. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. 209-218. ISBN 978-80-7375-083-1.
 49. SZAROWSKÁ, I. Aplikace Public Private Partnership při poskytování veřejných služeb. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007, 11 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
 50. SZAROWSKÁ, I. Public Finance and Projects of Public Private Partnership. In Future of the Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2006, s. 868-878. ISBN 80-7248-342-0.
 51. SZAROWSKÁ, I. Vybrané problémy důchodové reformy. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava:  VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0876-5.

 

Textbooks

 1. SZAROWSKÁ, I. Municipální a regionální finance. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 2014. ISBN 978- 80-7510-026-9.
 2. SZAROWSKÁ, I., VODOVÁ, P., MATUSZEK, S. Finance podniku A - sbírka příkladů. Opava: Slezská univerzita, 2008, 66 s. ISBN 978-80-7248-487-4.
 3. SZAROWSKÁ, I. Public finance and social entrepreneurship. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2008, 46 s. ISBN 978-80-86764-95-5.
 4. SZAROWSKÁ, I. Veřejné finance a sociální podnikání. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a.s., 2008, 43 s. ISBN 978-80-86764-94-8.
 5. SZAROWSKÁ, I. VEŘEJNÉ FINANCE A. Distanční opora ke studiu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné, 2006, 240 s. ISBN 80-7248-343-9.