Book chapters

 1. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013.  Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 61-71.  ISBN 978-80-7248-823-0.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013. Daňová vzdělanost v kontextu širších souvislostí edukačního procesu. In: J. Vaněk. ed. Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013, s. 116-122. ISBN 978-80-7248-922-0.

 

Papers in journals with impact factors

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic. Land Use Policy. 82, 30–36. ISSN 0264-8377.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Property tax in the regions of the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 20(4), 120-134.  ISSN 1212-3609.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy, 22(6), 767–782. ISSN 2029-4913.

 

Papers in journals in SCOPUS database

 1. BLECHOVÁ, B and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2018. Financial accounting of the Czech Republic in the context of international harmonization. Acta academica karviniensia, 18(1), 17-24. ISSN 1212-415X.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2018. Zdanění pozemků v ČR. Acta Sting. 2018(4), 75-88. ISSN 1805-6873.
 3. BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Disparities of the Regions of the Czech repulic in Terms of Tax Revenues. Economy of Region, 13(4), 1304-1313.  ISSN 2072-6414.
 4. BLECHOVÁ, B. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 24(2), 113-118. ISSN 1587-3803. DOI: 10.3311/PPso.8486.
 5. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016. Gift Tax and its Incorporation into the Income Tax. International Advances in Economic Research. 22(3), 359-360. ISSN 1083-0898. DOI: 10.1007/s11294-016-9593-9.
 6. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2015. Output Tax Correction in Receivables from Debtors in Insolvency Proceedings. International Advances in Economic Research, 21(1), 129-130. ISSN 1083-0898.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Output Tax Correction in Receiv ables from Debtors in Insolvency Proceedings.International Advances in Economic Research, ISSN 1083-0898. (DOI: 10.1007/s11294-014-9499-3) 

 

Papers in peer reviewed scientific journals

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Vnímání daně z nemovitých věcí v České republice. Acta Sting, 2019(4), s. 46-56. ISSN 1805-6873.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2017. Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí. Český finanční a účetní časopis, 12(1), 41-53.  ISSN 1802-2200.
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Postavení daně z přidané hodnoty v zemích OECD. Acta Sting, Neuveden (2017/4), 51-62.  ISSN 1805-6873.
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a B. BLECHOVÁ, 2016. Vnímání podnikatelského prostředí prizmatem malých a středních podniků.  Acta academica karviniensia, 16(2), s. 54-66. ISSN 1212-415X.
 5. BLECHOVÁ, B.,  SOBOTOVIČOVÁ, Š. 2015. Aspekty úrovně daňové vzdělanosti vysokoškolských studentů. Acta academica karviniensia, XV(3), 80-88. ISSN 1212-415X.
 6. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Value Added Taxes in OECD Countries.International Journal of Economics and Statistics, 2014(2), 270-276. ISSN: 2309-0685.
 7. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.  Zdanění spotřeby v České republice v komparaci s Evropskou unií.  Acta academica karviniensia, Karviná:  SU OPF Karviná, 2010, s. 165-175.  ISSN 1212-415X.
 8. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Environmental taxes in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, 2011(2).Karviná: SU OPF Karviná, s. 165 - 173. ISSN 1212-415X.
 9. Sobotovičová, Š., 2013. Informovanost českých subjektů o vzniku povinné registrace k dani z přidané hodnoty. Acta academica karviniensia, 2013(2)Karviná: SU OPF, s. 94 -102. ISSN 1212-415X.
 10. Blechová, B., Sobotovičová Š., 2013. Daňová vzdělanost jako součást finanční gramotnosti. Trendy ekonomiky a managementu,VII(14/2013). Brno: VUT v Brně, s. 17 – 24.  ISSN 1802-8527.
 11. Sobotovičová, Š., 2013. Režim DPH založený na datu úhrady. Acta academica karviniensia, 2013(4)Karviná: SU OPF. ISSN 1212-415X.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (conferences abroad)

 1. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Analysis of the Relationship between Financial and the Tax Accounting in EU Corporation and their Harmonization. In: Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, s. 783 – 797. ISSN 2247-6245. 
 2. PASEKOVÁ, M., ŘEDINOVÁ, H., BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ, Š., OPREAN, V., KALLASTE, K., HOMOLKA, L., 2013. The Level of Financial Literacy among the High School Students in the chosen regions of the Czech Republic. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciemces, 7(2013/4), NAUN, [on line]. s. 462-469. ISSN 1998-0140. Dostupné z http://www.naun.org/cms.action?id=5358.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. ,  SOBOTOVIČOVÁ, Š. , 2013. Seniors' position on the labor market from the point of view of income and related insurance and health contributions. In: Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Vilnius, Litva
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., BLECHOVÁ, B. 2013. VAT and Improving its Performance . In: Recent Advances in Energy, Environment, Economics and Technological Innovation . Neuvedeno: WSEAS Press, s.220 -  225.  ISBN 978-960-474-343-8.
 5. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. 2013. THE ISSUE OF THRESHOLD LIMIT VALUE FOR VAT REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE CURRENT LEGISLATIVE REGULATION IN THE EU. In: Proceedings of the 5th International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '13, Kréta). Neuvedeno: WSEAS Press, s.203-208.  ISBN 978-960-474-322-3.
 6. BLECHOVÁ, B. , SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2013. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF EU LEGISLATION. In:Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems research, education and practice: challanges and opportunities (AMIS 2013). Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, s.783-797.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Režim hotovostního účetnictví v kontextu daně z přidané hodnoty. In: Medzinárodná vedecká konferencia MANAGEMENT OF ORGANIZATION IN REAL AND VIRTUAL ENVIRONMENT: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IV. Banská Bystrica: EF UMB, s. 1-7. ISBN 978-80-557-0477-7.
 8. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Taxation Trends in the Czech Republic. In: 7th International Symposium on Business Administration Proceedings book. Canakkale: Canakkale Onsekiz Mart University, s. 227-234. ISBN 978-605-4222-18-6.
 9. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Registrace k DPH při poskytování „přeshraničních“ služeb. In: Sborník a [CD-ROM] z Medzinárodnej vedeckej konferencie SEMAFOR 2011 „SLOVENSKÁ EKONOMIKA MÝTY A FAKTY O REALITE“.Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikohospodárska fakulta v Košiciach, [CD]. ISBN 978-80-225-3262-4.
 10. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Analýza daně z přidané hodnoty při pořízení automobilů. In: Sborník a [CD-ROM]  X. medzinárodné konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 579 – 585. ISBN 978-80-225-3271-6.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (domestic conferences)

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ,B.,2017. Rozdílné postavení krajů v ČR z hlediska daňových výnosů In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, s.855-861.  ISBN 978-80-210-8586-2.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí.. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: MU Brno, s.848-854.  ISBN 978-80-210-8586-2.
 3. BLECHOVÁ, B. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016.  Aspekty daně z příjmů právnických osob v Moravskoslezském kraji. In V. Klímová, & V., Žítek (Eds.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 861-867. ISBN 978–80–210–8273–1.
 4. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Využití koeficientů ke zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí v Moravskoslezském kraji. In: V. Klímová, & V., Žítek (Eds.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 883-890. ISBN 978–80–210–8273–1.
 5. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016.  Korekční koeficienty v kontextu výnosů daně z nemovitých věcí v regionech ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, s. 867-875. ISBN 978-80-7509-459-9.
 6. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a B. BLECHOVÁ, 2016.  Moravskoslezský kraj a jeho podíl na výnosech daně z přidané hodnoty. In V. Klímová, & V., Žítek (Eds.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 876-882. ISBN 978–80–210–8273–1.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2015. Czech Republic's Tax Policy and its Approach to Taxation of Donations. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference.  Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 1390-1400. ISBN 978-80-7454-482-8.
 8. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Skupinová registrace jako nástroj optimalizace. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica. ISBN 978-80-245-2022-3.
 9. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. DPH jako významný zdroj veřejných příjmů. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 375-381. ISBN 978-80- 7435-366-6.
 10. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2013. DISTORTION IN TAXATION OF WAGES. In: Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati Zlín, s.290-301.  ISBN 978-80-7454-246-6.
 11. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2013. Registrace k DPH jako strategické rozhodnutí In: Sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference FAKTORY PROSPERITY PODNIKŮ V LOKÁLNÍM A GLOBÁLNÍM PROSTŘEDÍ OPTIKOU ROKU 2013. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, s. 184-193. [CD].ISBN 978-80-245-1959-3.
 12. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J., 2013. The performance of the VAT system in the OECD countries. In:Sborník a [CD-ROM] XVIII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, s.neuvedeno.  ISBN 978-80-245-1929-6.
 13. ŠIMÍKOVÁ, I., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Přínosy zavedení systému hotovostního účetnictví. In: Nové trendy 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference SVŠE Znojmo. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. 243-251. ISBN 978-80-87314-29-6.
 14. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Využití režimu "cash accounting" pro účely daně z přidané hodnoty. In: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Hradec Králové: The Czech Republic, s. 1782-1788. ISBN 978-80-905243-3-0.
 15. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Prahové hodnoty v kontextu registrace k DPH. In: Sborník a [CD-ROM] XV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2012". Brno, 2012. ISBN 978-80-87482-10-0.
 16. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň v daňovém systému Nového Zélandu. In: Sborník a [CD-ROM] XVII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí".  Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3.
 17. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Poskytování „Business to Business“ služeb. In: Sborník II. Mezinárodní vědecké konference "AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU". Karviná: SU OPF Karviná, s. 162 – 167. ISBN 978-80-7248-709-7.
 18. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Institut minimální mzdy. In: Sborník II. Mezinárodní vědecké konference "AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU". Karviná: SU OPF Karviná, s. 30 – 37. ISBN 978-80-7248-709-7.
 19. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby v české republice a evropské unii. In: Sborník XIV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2011".  Brno. 2011. ISBN 978-80-86342-99-3.
 20. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Daň z přidané hodnoty a zvyšování daňového zatížení. In:  Sborník a CD XVI. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze fakulta financí a účetnictví, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6 (20 %)
 21. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Daně z kapitálových transferů a jejich postavení v daňovém systému ČR. In: Sborník a [CD-ROM]IV. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.  Karviná: SU OPF Karviná, s. 1146 – 1152. ISBN 978-80-7248-711-0.
 22. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2010. Zdanění energií. In: Sborník I. Mezinárodní vědecké konference "AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU". Karviná: SU OPF Karviná, s. 534- 540. ISBN 978-80-7248-631-1.
 23. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2010. Uplatňování DPH u služeb. In: Sborník a [CD-ROM]III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.  Karviná: SU OPF Karviná, s. 610 – 615. ISBN 978-80-7248-620-5.
 24. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2009. Vývoj sazeb daně z přidané hodnoty v České republice. In: Sborník a [CD-ROM]II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků.  Karviná: SU OPF Karviná, s. 1073 - 1082. ISBN 978-80-7248-553-6.

 

Textbooks

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Nepřímé daně v ČR. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-298-0.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Zdanění majetku. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-306-2.
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2011. Zdanění spotřeby pro kombinovanou formu studia. Karviná: SU OPF Karviná. 186 s. ISBN 978-80-7248-660-1.
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2012. Zdanění spotřeby pro prezenční formu studia. Karviná: SU  OPF Karviná. 107 s. ISBN 978-80-7248-735-6.
 5. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., LAZAR J., SIKOROVÁ E., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., 2013.  Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-835-3.
 6. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., VALICOVÁ, A., 2014.Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-976-3
 7. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., 2014.  Zdanění majetku a spotřeby. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-973-2
 8. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., KOŠTUŘÍKOVÁ I., 2014. Daně a daňová politika ČR – cvičebnice.Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-978-7.