Papers in peer reviewed scientific journals

 1. ŠELIGOVÁ, M. and I. KOŠTUŘÍKOVÁ, 2019. The impact of debt funding sources on liquidity of companies in food industry. Agris On-line Papers in Economics and Informatics, 11(3), 91-104. ISSN 1804-1930.
 2. BLECHOVÁ, B., I. KOŠTUŘÍKOVÁ and M. ŠELIGOVÁ, 2019. Perception of accountant profession in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, 19(3), 19-30. ISSN 1212-415X.
 3. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. The effect of changes in sickness insurance on incapacity for work in selected regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae,  64(3), 961-969.  ISSN 1211-8516.
 4. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Changes in Sickness Insurance and Incapacity for Work of Employees in the Moravian-Silesian Region. Procedia Economics and Finance, 34, 81-88.  ISSN 2212-5671.
 5. LAZAR, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Accounting and management issues. Acta academica karviniensia, XV(2), 71-81.  ISSN 1212-415X. 
 6. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., CHOBOTOVÁ, M., 2014. New trends in intellectual property and tax burden of innovative corporations. Contemporary Issues in Business, Management and Education [online]. 14(110), 93-102 [vid. 3. srpna 2012]. ISSN 1877-0428. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.851
 7. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Corporate tax burden in the Czech Republic and European Union. Acta academica karviniensia, 11(2), 77-89. ISSN 1212-415X.
 8. BARTECZKOVÁ, I., 2008. Reform of Income Taxes as a Part of Public Budgets Stabilisation. Acta academica karviniensia, 08(2), 19-29. ISSN 1212-415X.
 9. BARTECZKOVÁ, I., 2008. Pojistné sociálního pojištění v kontextu reformy veřejných financí. Acta academica karviniensia, 08(1), 7-18. ISSN 1212-415X.
 10. BARTECZKOVÁ, I., 2004. Kam se podělo jednoduché účetnictví. Acta academica karviniensia,04(2), 5-14. ISSN 1212-415X.
 11. BARTECZKOVÁ, I., 2003. Účetní a daňová harmonizace v České republice před vstupem do Evropské unie v kontextu malého a středního podnikání. Acta academica karviniensia,03(2), 5-14. ISSN 1212-415X.
 12. BARTECZKOVÁ, I., 2002. Vliv mezinárodní harmonizace účetnictví na oceňování finančního majetku. Acta academica karviniensia, 02(2), 13-22. ISSN 1212-415X.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (conferences abroad)

 1. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2017. Changes in unrealized production accounting in the Czech Republic and their consequences. In: AIESA - Building of Society Based on Knowledge. Bratislava: Letra Edu, s. 74-84.  ISBN 978-80-972866-1-3.
 2. BARTECZKOVÁ, I. Statutární a efektivní zdanění firem. In: Podnikání v podmínkách Evropské unie. Katowice: Górnoślaska Wyższa Szkola Handlowa im. Wojciecha Korgantego, 2009, s. 423-433. ISBN 978-83-60953-24-2.
 3. BLECHOVÁ, B., BARTECZKOVÁ, I. Comparison of the methodologies for assessing effective tax burden of corporate income used in European Union. In: Impact of Social Responsibility Projects on Business World. Turecko: Çanakale Onsekiz Mart University, 2008. ISBN 978-975-8100-78-1.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (domestic conferences)

 1. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. and M. ŠELIGOVÁ, 2019. Účetní erudovanost studentů regionální ekonomické VŠ. In PAVLÍK, I., ed. Region in the Development of Society 2019: Proceedings of the International Scientific Conference. Brno: Mendelova univerzita v Brně.
 2. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2018. The influence of changes in the sickness insurance system on employment in the Moravian regions of the Czech Republic. In: Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, pp. ?-?. ISBN 978-80-7510-289-8.
 3. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2017. Důsledky změn účtování nerealizované produkce. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 409-418.  ISBN 978-80-7509-548-0.
 4. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. Impact of changes in sickness insurance for employment in the districts of the Moravian-Silesian Region. In: Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, s. 371-377. ISBN 978-80-7435-636-0.
 5. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. Dependence of the effective taxation on the corporate income tax rate in the European Union. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF, s. 314-322. ISBN 978-80-7510-210-2.
 6. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2016. Daňové zatížení v České republice a na Slovensku. In: Region in the Development of Society 2016. Brno: Mendelova univerzita, s. 483-492. ISBN 978-80-7509-459-9.
 7. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Dopad změn v nemocenském pojištění na pracovní neschopnost ve vybraných regionech České republiky. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Oeconomica, 7 s. CD.  ISBN 978-80245-2089-6.
 8. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Effective corporate taxation and statutory tax rate. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 716-727.  ISBN 978-80-7454-476-7.
 9. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2014. The impact of the reforms in the sickness insurance system on the employees of Moravian regions. In: Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 476-486. ISBN 978-80-7509-139-0.
 10. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., 2014. Effective corporate taxation of the Visegrad group. In: Hradec Economic Days 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 312-318. ISBN 978-80-7435-369-7.
 11. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2013. Tax burden and corporations. In: Finance and the performance of firms in science, education and practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, s. 378-389.  ISBN 978-80-7454-246-6.
 12. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2013. Dopad reforem v nemocenských dávkách. In: Hradecké ekonomické dny 2013 - Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 304-309.  ISBN 978-80-7435-249-2.
 13. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2013. Vliv nemocenského pojištění na zaměstnanost v Moravskoslezském kraji. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, s.[CD].  ISBN 978-80-245-1929-6.
 14. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Závislost efektivního zdanění firem na daňové sazbě. In: Hradecké ekonomické dny 2012.Hradec Králové: Gaudeamus, s. 146-150. ISBN 978-80-7435-171-6.
 15. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Důchodové daně v ČR a EU. In: Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. Karviná: SU OPF  Karviná, 2012. s. 76-84. ISBN 978-80-7248-859-9.
 16. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Implicit corporate taxation. In: Hradec Economic Days 2011. Hradec Králové: Gaudeamus, 149-154. ISBN 978-807435-101-3.
 17. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění korporací v kontextu rozhodování managementu. In: IMEA 2011. Liberec: TU Liberec, Ekonomická fakulta, 2011. s. 236-241. ISBN 978-80-7372-720-8.
 18. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění firem v České republice. In: MEKON 2011. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. CD. ISBN 978-80-248-2372.
 19. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Corporate taxation in the Czech Republic and European Union. In: Mezinárodní Baťova konference. Zlín: UTB FAME Zlín, 2011. CD ISBN 978-80-7454-013-4.
 20. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Ekonomické dvojí zdanění korporací. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v Evropské unii. Karviná: SU OPF Karviná, 2011. s. 69-76. ISBN 978-80-7248-709-7.
 21. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění příjmů firem v kontextu daňové reformy 2013. In: Právo v podnikání vybraných členských států Evrospké unie. Karviná: SU OPF Karviná, 2011. s. 89-98. ISBN 978-80-7248-737-0.
 22. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Vliv statutární sazby na efektivní zdanění příjmů korporací. In: INPROFORUM Junior 2010.České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7394-226-7.
 23. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Daňová kvóta jako nástroj mezinárodního srovnání. In: PEFnet 2010. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-73-75-450-1.
 24. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Zdanění korporací a daňová konkurence. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná:  SU OPF Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.
 25. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Koordinace a harmonizace zdanění korporací. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná:  SU OPF Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-631-1.
 26. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Vliv korporativního zdanění na podnikový management. In: Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2010. ISBN 978-80-210-5273-4.
 27. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Corporate tax burden as a factor of the international competition. In: Global economic crisis and changes. Karviná:  SU OPF Karviná, 2010. s. 57-64. ISBN 978-80-7248-594-9.
 28. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Daňové zatížení korporací. In: Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: UTB FAME Zlín, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.
 29. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Komparace zdanění korporací v ČR a EU. In: MEKON´10. Ostrava:  VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8.
 30. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Mimořádné odpisy jako protikrizové opatření. In: MendelNET 2009. Brno: PEF MZLU, 2009. ISBN 978-80-7375-351- 1.
 31. KOŠTUŘÍKOVÁ, I. Dopad krize na zdanění firem. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: OPF  SU Karviná, 2009. s. 962-967. ISBN 978-80-7248-553-6.
 32. BARTECZKOVÁ, I. Daňová konkurence a korporativní zdanění. In: MEKON 09. Ostrava:  VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-2482013-2.
 33. BARTECZKOVÁ, I. Daňové zatížení práce. In: Finance a management v teorii a praxi. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2009, s. 58-64. ISBN 978-80-7414-191-1.
 34. BARTECZKOVÁ, I. Transformace nemocenského pojištění jako součást reformy sociálního systému v ČR. In:Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.
 35. BARTECZKOVÁ, I. Zdanění firem v podmínkách České republiky. In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 19-26. ISBN 978-80-7041-443-9.
 36. BARTECZKOVÁ, I. Zdaňování zaměstnanců v kontextu daňové reformy. In: MEKON 2008. Ostrava:  VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1704-0.
 37. BARTECZKOVÁ, I. Daň z příjmů fyzických osob v kontextu stabilizace veřejných rozpočtů. In: Mezinárodní Baťova Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
 38. BARTECZKOVÁ, I. Vliv reformy veřejných financí na zdanění příjmů. In: Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 34-41. ISBN 978-80-7248-484-3.
 39. BARTECZKOVÁ, I. Vzdělávání ekonomů v oblasti nemocenského pojištění. In: Modernizace studijních příležitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-478-2.
 40. BARTECZKOVÁ, I. Podpory zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. In: Bez bariér bez hranic. Český Těšín: Trianon, Český Těšín, 2008. s. 33-36. ISBN 978-80-254-3043-9.
 41. BARTECZKOVÁ, I. Efektivní zdanění firem. In: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná:  OPF SU Karviná, 2008. ISBN 978-80-7248-504-8.
 42. BARTECZKOVÁ, I. Korporátní daňové zatížení. In: MendelNET2008. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. ISBN 978-80-87222-03-4.

 

Textbooks

 1. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2014. Účetnictví obchodních společností - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-975-6.
 2. JANOUŠKOVÁ J., SOBOTOVIČOVÁ Š. a I. KOŠTUŘÍKOVÁ, 2014. Daně a daňová politika ČR – cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-978-7.
 3. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., SOBOTOVIČOVÁ, Š., ŠIMÍKOVÁ, I. a A. VALICOVÁ, 2014. Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-976-3.
 4. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, LAZAR, J., I., SIKOROVÁ, E., SOBOTOVIČOVÁ, Š. a I. ŠIMÍKOVÁ, 2013. Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-835-3.
 5. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Accounting: for full-time students. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-741-7.
 6. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Accounting: for the combined form of study. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-740-0.
 7. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Financial Accounting: for the combined form of study. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-742-4.
 8. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2012. Financial Accounting: for the full-time study form. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-743-1.
 9. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Finanční účetnictví (pro kombinovanou formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-657-1.
 10. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Finanční účetnictví (pro prezenční formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-659-5.
 11. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Účetnictví (pro prezenční formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-682-3.
 12. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2011. Účetnictví (pro kombinovanou formu studia). Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-681-6.
 13. ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., a A. VALICOVÁ., 2010. Účetnictví v příkladech. 2. upr. a roz. vyd. Karviná:  SU OPF. ISBN 978-80-7248-606-9.
 14. ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I. a A. VALICOVÁ, 2009. Účetnictví v příkladech. Karviná:  OPF SU. ISBN 978-80-7248-535-2.