Books and monographs

 1. JANOUŠKOVÁ, J. Taxes and tax policy: Personal income tax. Karviná: SU OPF v Karviné, 2012, 106 s. ISBN 978-80-7248-765-3.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Osobní důchodová daň. 1. vyd. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011. 107 s.  ISBN 978-80-7248-698-4.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. Odložená daň. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1852-1.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. I. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 113 s. ISBN 80-247-1364-0.
 5. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 144 s. ISBN 80-247-1032-3.

 

Book chapters

 1. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013.  Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 61-71.  ISBN 978-80-7248-823-0.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013. Daňová vzdělanost v kontextu širších souvislostí edukačního procesu. In: J. Vaněk. ed. Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013, s. 116-122. ISBN 978-80-7248-922-0.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. Reform of Income Taxes in the Czech Republic. In: KOLEKTIV AUTORŮ, eds. Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Bielsko Biala: WSBiF, 2008, s. 60 – 68. ISBN 978-83-61310-00-6.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., SZAROWSKÁ, I. Teorie zdanění korporací a jejich praktická aplikace. In: Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 165-172. ISBN 978-80-86946-87-0.

 

Papers in journals with impact factors

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic. Land Use Policy. 82, 30–36. ISSN 0264-8377. 
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2018. Tax Policy of the Czech Republic and Securing Funds for Retirement. Ekonomický časopis, 66(9), s. 888-908. ISSN 0013-3035.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2017. Altruistic behaviour of individuals in the context of the tax stimulus in the Czech Republic. Civil Szemle. Vol. 14, Issue 4, pp. 71-94.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Property tax in the regions of the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 20(4), 120-134.  ISSN 1212-3609.
 5. JANOUŠKOVÁ J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy, 22(6), 767–782.

 

Papers in scientific journals in SCOPUS database

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2018. Are tax reliefs of individuals only a tool of tax optimisation? International Advances in Economic Research. 24(3), 239-252. ISSN 1083-0898.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., 2016.  Government fiscal instruments and supporting donations in the Czech Republic. International Advances in Economic Research. 22(2), 241-242.  ISSN 1083-0898.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy, 22(6), 767–782. ISSN 2029-4913.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., 2016.  Government fiscal instruments and supporting donations in the Czech Republic. International Advances in Economic Research.22(2), 241-242.  ISSN 1083-0898.
 5. JANOUŠKOVÁ, J., 2015. Aspects Influencing High Labour Costs in Relation to a Company's Costs. International Advances in Economic Research, 21(1), 127-128.  ISSN 1083-0898.
 6. JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Aspects Influencing High Labour Costs in Relation to a Company's Costs. International Advances in Economic Research. ISSN 1083-0898. (DOI 10.1007/s11294-014-9498-4)
 7. JANOUŠKOVÁ, J., NIKORJAK, M., 2014. The Analysis of the Influence of Changes of Legal Standards on Enterprise in the Sector of Small Medical Organisations. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2014(11), 42 - 51. ISSN 1109-9526.

 

Papers in peer reviewed scientific journals

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Vnímání daně z nemovitých věcí v České republice. Acta Sting, 2019(4), s. 46-56. ISSN 1805-6873.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2018. Zdanění pozemků v ČR. Acta Sting. 2018(4), 75-88. ISSN 1805-6873.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P., 2017. Rozsah využívání daňových úlev fyzických osob v ČR. Acta academica karviniensia, 1/2017(1/2017), 55-64.  ISSN 1212-415X
 4. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P.,  2017. Daňové stimuly v kontextu zabezpečení staří v Moravskoslezském kraji a ČR. Acta Sting, 4(4/2017), 6-21.  ISSN 1805-6873.
 5. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2017. Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí. Český finanční a účetní časopis, 12(1), 41-53.  ISSN 1802-2200.
 6. JANOUŠKOVÁ, J. a P. KIRSCHNEROVÁ, 2016. Daňová podpora bydlení v podmínkách České republiky. Acta Sting, 2016(3). ISSN 1805-6873.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Value Added Taxes in OECD Countries.International Journal of Economics and Statistics, 2014(2), 270-276. ISSN: 2309-0685 .
 8. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.  Zdanění spotřeby v České republice v komparaci s Evropskou unií.  Acta academica karviniensia, Karviná:  SU OPF Karviná, 2010, s. 165-175.  ISSN 1212-415X.
 9. JANOUŠKOVÁ, J. Sociální pojistné a náklady práce firem. Acta academica karviniensia. 2007, roč. 2007, s. 72-80. ISSN 1212-415X.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (conferences abroad)

 1. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Analysis of the Relationship between Financial and the Tax Accounting in EU Corporation and their Harmonization. In: Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, s. 783 – 797. ISSN 2247-6245. 
 2. JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. ,  SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2013. Seniors' position on the labor market from the point of view of income and related insurance and health contributions. In: Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Vilnius, Litva
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., BLECHOVÁ, B. 2013. VAT and Improving its Performance . In: Recent Advances in Energy, Environment, Economics and Technological Innovation . Neuvedeno: WSEAS Press, s.220 -  225.  ISBN 978-960-474-343-8.
 4. BLECHOVÁ, B. , SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2013. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF EU LEGISLATION. In:Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems research, education and practice: challanges and opportunities (AMIS 2013). Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, s.783-797.
 5. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. 2013. THE ISSUE OF THRESHOLD LIMIT VALUE FOR VAT REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE CURRENT LEGISLATIVE REGULATION IN THE EU. In: Proceedings of the 5th International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '13, Kréta). Neuvedeno: WSEAS Press, s.203-208.  ISBN 978-960-474-322-3.
 6. JANOUŠKOVÁ, J. Investor's decision making within the context of a tax burden.  In: Nové trendy v manažmente. Trenčín: 2008. ISBN 978-80-8075-870-2.
 7. JANOUŠKOVÁ, J. Reforma daňového systému České republiky se zaměřením na důchodové daně. In: Podnikanie a inovácie podnikatelských aktivit III. Prešov: VŠ mezinárodního podnikání ISM Slovakia v Prešove, 2008, s. 139-147. ISBN 978-80-89372-03-4.
 8. JANOUŠKOVÁ, J. Genesis of the Tax System of the Czech Republic Focused Corporation Tax. In: Economy and Business, International Scientific  Publication, vol. 1. Science Invest Ltd., Bourgas , 2007, s. 518-529. ISBN 978-954-9368-27-7.

 

Reviewed conference papers published in proceedings (domestic conferences)

 1. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí.. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: MU Brno, s.848-854.  ISBN 978-80-210-8586-2.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P., 2016. Uplatnění daňového odečtu darů u fyzických osob v regionech ČR. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 899–907. ISBN 978-80-210-8273-1.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016. Využití koeficientů ke zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí v Moravskoslezském kraji. In: V. Klímová, & V., Žítek (Eds.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 883-890. ISBN 978–80–210–8273–1.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016.  Korekční koeficienty v kontextu výnosů daně z nemovitých věcí v regionech ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, s. 867-875. ISBN 978-80-7509-459-9.
 5. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P., 2016. Daňový odečet darů u právnických osob v regionech ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, s. 423-430. ISBN 978-80-7509-459-9.
 6. JANOUŠKOVÁ, J., 2015. Philanthropy in terms of tax policy in the Czech Republic. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 510-522.  ISBN 978-80-7454-482-8.
 7. JANOUŠKOVÁ, J. a M. STRZELECKÁ, 2015. Dopady daňového zatížení u plátců daně z přidané hodnoty v neziskovém sektoru. In: Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 137-144. ISBN 978-80-7435-547-9.
 8. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. DPH jako významný zdroj veřejných příjmů. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 375-381. ISBN 978-80- 7435-366-6.
 9. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Skupinová registrace jako nástroj optimalizace. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica. ISBN 978-80-245-2022-3.
 10. STRZELECKÁ, M., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Získávání finančních prostředků do primárního školství. In: Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita, s. 833–843. ISBN 978-80-7509-139-0.
 11. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2013. DISTORTION IN TAXATION OF WAGES. In: Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati Zlín, s.290-301.  ISBN 978-80-7454-246-6.
 12. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J., 2013. The performance of the VAT system in the OECD countries. In:Sborník a [CD-ROM] XVIII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, s.neuvedeno.  ISBN 978-80-245-1929-6.
 13. JANOUŠKOVÁ, J., NIKORJAK, M. The Influence of Obligatory Procedure at Price Establishing on Incomes of Small Medical Organisations. In: Advances in Finance and Accounting. Zlín: UTB FAME Zlín, 2012. s. 199-204. ISBN 978-1-61804-124-1.
 14. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Prahové hodnoty v kontextu registrace k DPH. In: Sborník a [CD-ROM] XV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2012". Brno, 2012. ISBN 978-80-87482-10-0.
 15. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň v daňovém systému Nového Zélandu. In: Sborník a [CD-ROM] XVII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí".  Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3.
 16. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby v české republice a evropské unii. In: Sborník XIV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2011".  Brno. 2011. ISBN 978-80-86342-99-3.
 17. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Daň z přidané hodnoty a zvyšování daňového zatížení. In:  Sborník a CD XVI. ročníku mezinárodníodborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze fakulta financí a účetnictví, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6 (20 %)
 18. JANOUŠKOVÁ, J. Labour  Cost and Tax Burden of the Firm. In: Hradecké ekonomické dny 2011, Díl I: Ekonomický rozvoj a management regionu. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011, pp. 107-113. ISBN 978-80-7435-100-6.
 19. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Tax Havens and the Harm Tax Competition in Terms of Globalised Economy. In:5th International Scientific Conference on Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practic.Zlin: Tomas Bata Univerzity, Zlin2011s. 48 – 62. ISBN 978-80-7454-020-2
 20. JANOUŠKOVÁ, J. Cena práce a daňové zatížení firem. In: Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové 2011. s. 107-113. ISBN 978-80-7435-100-6.
 21. JANOUŠKOVÁ, J. Protikrizová opatření a zvýšení účinnosti veřejných financí. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná:  OPF SU Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-631-1
 22. JANOUŠKOVÁ, J. Personal Income Tax in the Czech Republic and the Contemporary Crises. In: Global Economic Crisis and Changes. Karviná:  OPF SU, 2010. s. 36-47. ISBN 978-80-7248594-9.
 23. JANOUŠKOVÁ, J. Vývoj osobní důchodové daně v ČR a její postavení v podmínkách současné krize. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 24. JANOUŠKOVÁ, J. Vývoj osobní důchodové daně v ČR a její postavení v podmínkách současné krize. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 25. JANOUŠKOVÁ, J. Daňový systém a ekonomické chování firem. In: Invence-Inovace-Investice od recese k prosperitě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, s. 51-56. ISBN 978-80-248-1977-8.
 26. JANOUŠKOVÁ, J. Cena práce. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE v Praze, 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.
 27. JANOUŠKOVÁ, J. Rozhodování investorů v kontextu daňového zatížení. Karviná 2008. In: Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky. Karviná: SU OPF v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-498-0.
 28. JANOUŠKOVÁ, J. Změny ve zdanění závislé činnosti - superhrubá mzda. In: Zvyšování konkurenceschopnosti žen na trhu práce. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2008, s. 38-45. ISBN 978-80-7248-476-8.
 29. JANOUŠKOVÁ, J. Daňová zátěž zaměstnanců. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-245-1378-2.
 30. JANOUŠKOVÁ, J. Společenská odpovědnost a minimální mzda. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Karviná:  SU OPF v |Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-466-9.
 31. KOLIBOVÁ, H. a J. JANOUŠKOVÁ. Employee Benefits and Efficiency?  In: Hradecké ekonomické dny 2005: Financování nevýrobní sféry - Aktuální problémy veřejných financí. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2005, pp. 95-99 . ISBN 978-80-7041-978-6.

 

Textbooks

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Nepřímé daně v ČR. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-298-0.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Zdanění majetku. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-306-2.
 3. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., KOŠTUŘÍKOVÁ I., 2014. Daně a daňová politika ČR – cvičebnice.Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-978-7
 4. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., VALICOVÁ, A., 2014.Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-976-3
 5. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., 2014.  Zdanění majetku a spotřeby. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-973-2
 6. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., LAZAR J., SIKOROVÁ E., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., 2013.  Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-835-3.
 7. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012, 194 s. ISBN 978-80-247-4185-7. (dvanácté aktualizované vydání)
 8. JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011, 135 s. ISBN 978-80-7248-653-3
 9. JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva pro kombinovanou formu studia. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011, s. 105. ISBN 978-80-7248-683-0.
 10. JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva - Cvičebnice. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011, 103 s. ISBN 978-80-7248-679-3.
 11. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., ŠIMÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech 2. upravené a rozšířené vydání. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2010, 106 s. ISBN 978-80-7248-606-9.