Na této stránkce jsou k dispozici plné texty dizertačních a habilitačních prací pracovníků katedry financí a účetnictví. Je uvedeno rovněž datum obhájení a instituce, na které obhajoba proběhla.