Kapitoly v knihách

 1. Impact of Formal Launch of SEPA Payment Instruments to Companies Outside the Euro Area. In Finanse wobec sfery realnej gospodarki. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej v Katowicach, 2008, p. 199-208. ISBN 978-83-7246-593-1.
 2. Euro and the Czech Republic – Current Situation. In KASIMOGLU, M., SARIYER, N. (Eds.). Impact of Social Responsibility Projects on Business World. Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 2008, p. 515 – 520. ISBN 978-975-8100-78-1.
 3. Structure of Currency before Adopting the Euro in the Czech Republic. In Contemporary Issues in Finance, Banking and Insurance. Theory and Practice. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej v Katowicach, 2006, p. 233 – 242 (díl I), ISBN: 83-7246-882-6.
 4. POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. (Banking) Praha: C.H.Beck, 2006. p. 141 – 189. ISBN 80-7179-462-7
 5. Euro and Czech companies before entry to the Euro area. In Konkurenceschopnost podniku v podmínkách globalizace. Ostrava:Ethics, 2005, p.155-163.ISBN 80-902713-5-9.
 6. Using euro in the Czech Republic - Sooner or Later?. In Finanse w dobie integracji Europejskiej. Katowice: Akademia ekonomiczna w Katowicach, 2004, p. 219-226. ISBN 83-7246-285-2.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. SKAUNIC, I. Vývoj struktury bankovnictví na území dnešní ČR v posledních 150 letech. Národohospodářský obzor. ESF MU Brno, OPF SU Karviná, 2001, č 3, p. 77 – 82. ISSN 1213-2446.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. SKAUNIC, I. Role of Payment Cards in Current Society – Servant or Boss? In Yelkikalan, N., Eroglu, U. and Erkan, G. 7th International Symposium on Business Administration. Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey, 2012, s. 253 – 258. ISBN 978-605-4222-18-6.
 2. SKAUNIC, I. Foreign Direct Investment in the Czech Republic - Successes and Problems. In Proceedings from Chinese Economic Society 2007 China Annual Conference. Changsha, Čína: The Chinese Economist Society, 2007.ISBN neuvedeno
 3. SKAUNIC, I. Adopting the Euro in the Czech Republic. In Pennsylvania Economic Association 2006 Conference. Indiana,PA,USA: Indiana Universityof Pennsylvania,. s.259 – 269 ISBN neuvedeno
 4. SKAUNIC, I. Inovace v řízení oběhu hotovosti centrálními bankami ve vybraných členských zemích Evropské unie. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzita v Bratislavě, 2005, s. 219-222. ISBN 80-225-2103-5.
 5. SKAUNIC, I. Payment Systems In The Czech Republic - Past, Present, Future. In The Competition Power of the European Union after the Enlargement. Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration. Geliboli: Canakkale Onsekiz Mart University, 2004, s. 515-519. ISBN 975-8100-39-4.
 6. SKAUNIC, I. Influence of European Integration to Development of Payment and Settlement Systems in Accession Countries. In 2nd CIEF Workshop on European Integration and Banking Efficiency. Lisabon: Technical Univerzity in Lisbon, 2003. ISBN
 7. SKAUNIC, I. Cash Handling Operations in Banking Sector in the Czech Republic, Comparison with Situation in some Countries, which are Members of the EU. In 50th Anniversary Financial Conference. Svishtov: Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria, 2002, s. 997-1010, ISBN 954-427-477-4.
 8. SKAUNIC, I. Vývoj struktury oběživa v ČR a SR v letech 1993 – 2001. 
  In Medzinárodná vedecká konferencia Európske financie – teória, politika, prax. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2002. 5 s., ISBN 80-8055-676-8.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. SKAUNIC, I., 2019. What Is The Future of Cash: Can We Do Without it in the Near Future? In: Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY: Economic and Social Challenges for European Economy. Havířov: Vysoká škola PRIGO, 531–545. ISBN 978-80-87291-25-2.
 2. SKAUNIC, I., 2016. Currency – a Relic of the Past or Live Economy Category? In: Proceedings of 16th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: SU OPF, s. 619-628. ISBN 978-80-7510-210-2.
 3. SKAUNIC, I., 2016. Using of Cashless Payment Cards in Czech Republic and Poland. In: Proceedings of International Conference Hradec Economic Days 2016. Hradec Králové: University of Hradec Králové, s. 951-959. ISBN 978-80-7435-636-0.
 4. SKAUNIC, I., 2015. Impact of Payment Cards on the Amount of Money in Circulation. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions. 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB–TU, s. 1141-1148. ISBN 978-80-248-3865-6.
 5. SKAUNIC, I., 2015 Is Cash Never Ending? The Case of Sweden. In MACHOVÁ, Z., TICHÁ, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB-TU, s. 622-633. ISBN  978-80-248-3796-3.
 6. SKAUNIC, I., 2014. Prognóza vývoje oběživa v eurozóně do roku 2020. In: Sborník příspěvků XII. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Karviná: SU OPF, s. 851–859. ISBN 978-80-7510-045-0.
 7. SKAUNIC, I. a R. ŠÁREK, 2013. Selected current problems of subordinated insurance intermediaries. In:Proceedings of 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institution. Ostrava: VŠB – TU, s. 800–808. ISBN 978-80-248-3172-5.
 8. SKAUNIC, I., 2013. Vybrané aspekty používání platebních karet českými občany. In: Conference Proceeding of 11th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB – TU, s. 517–528. ISBN 978-80-248-3094-0.
 9. SKAUNIC, I. Oběživo po roce 2000 – trendy a jejich příčiny. In Sborník příspěvků X. mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie. Karviná: SU OPF, 2012, s. 538 – 547. ISBN 978-80-7248-780-6.
 10. SKAUNIC, I. Prognóza vývoje množství oběživa v eurozóně do roku 2010. In Mezinárodní zvyšování konkurenceschopnosti aneb Nové výzvy pro rozvoj regionů,států a mezinárodních trhů – sekce č. 154 Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB – TUO Ostrava, Ekonomická fakulta, 2007, s. 230-238. ISBN 978-80-248-1551-0.
 11. SKAUNIC, I. Changes in Payment Systems in the EU after Adopting Euro. In 4th International Symposium International Business Administration. Karviná: OPF SU Karviná, 2006, s.602 – 606. ISBN 80- 7248-353-6
 12. SKAUNIC, I. Euro a české podniky před vstupem do eurozóny. In Konkurenceschopnost firem. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2005, s. 538-543. ISBN 80-902713-6-7.
 13. SKAUNIC, I. Changes in Using of Payment Tools in the European Union. In Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2005, s. 1526-1535. ISBN 80-7248-342-0.
 14. SKAUNIC, I. Vývoj oběživa v EU v letech 1996 - 2003. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0938-9.
 15. SKAUNIC, I. Využití platebních karet jako náhrada hotovosti v členských zemích EU a kandidátských státech. InFinanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0404-2.
 16. SKAUNIC, I. Targets of Private Companies in Cash Handling – Comparison between the Czech Republic and Austria. In Second International Joint symposium on Business Administration - Transition Countries Joining European Union.Karviná: OPF SU Karviná, 2002, s. 257-262. ISBN 80—7248-172-X, 975-8100-22-X
 17. SKAUNIC, I. Výměna hotovostního oběživa v eurozóně – srovnání s českými zkušenostmi z let 1992 – 1993. In3.mezinárodní konference Finanční řízení podniků a finančních institucí II. díl. Ostrava: VŠB-TU, Ekonomická fakulta Ostrava, 2001, s.440 – 443. ISBN 80-7078-923-9.
 18. SKAUNIC, I. Srovnání úrovně některých oblastí platebního styku ve státech EU a státech žádajících o členství v EU. In Mezinárodní konference Česká ekonomika 2000 – očekávání – skutečnosti – perspektivy, 1.díl. Karviná: OPF SU Karviná, 2000, s.382-389. ISBN 80- 7248-059-6.

 

Příspěvky v nerecenzovaných sbornících z konferencí

 1. SKAUNIC, I. Historické změny v českém bankovnictví v letech 1989 - 1990. In Peněžní reformy a zvraty na území České republiky (po r. 1918). Opava: Slezská univerzita, 2005, s. 99-104. ISBN 80-7248-330-7
 2. SKAUNIC, I. Platební styk v ČR a vybraných státech Evropské unie - srovnání vývoje v letech 1996 - 2000. InHradecké ekonomické dny 2003. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, fakulta Informatiky a managementu, 2003, s. 144-149. ISBN 80-7041-845-1.

 

Učebnice a studijní text

 1. ŘEPKOVÁ, I., SKAUNIC, I., 2013. Platební a zúčtovací styk. 1. vyd. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-025-2.
 2. SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk – distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005, 257 s. ISBN 80-7248-308-0.