Kapitoly v knihách

 1. PŘEČKOVÁ, L. The Information Sources for the Valuation of Company for the Purpose of Insurance. In PAPANIKOS, G. T. Economic Essays. Athény: The Economics Research Unit of the Athens Institute for Education and Research, 2012, s. 367-378. ISBN 978-960-9549-84-4.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. PŘEČKOVÁ, L., 2015. Evaluation of the VIG Insurance Group's Insurance Portfolio in the Czech Republic. Financíal Assets and Investing, 3(6), 25-39. ISSN 1804-5081.
 2. PŘEČKOVÁ, L., 2014. Úroveň informovanosti pojistitelů o pojistné hodnotě v rámci živelního pojištění majetku podniku v České republice. Český finanční a účetní časopis. 9(1), 72-86. ISSN 1802-2200.
 3. IZÁKOVÁ, K., PŘEČKOVÁ, L., 2014. Předpokládané změny v corporate governance po zavedení Solventnosti II. Acta Aerarii Publici. 11(1), 35-46. ISSN 1336-8818.
 4. PŘEČKOVÁ, L., 2013. Úroveň asymetrie informací v charakteristice položka majetku na českém pojistném trhu.Acta Universitatis Bohemiae Meridionales. 16(1), 55-70. ISSN 1212-3285.
 5. PŘEČKOVÁ, L., IZÁKOVÁ, K. Vývoj vybraných ukazatelů pojistného trhu v České a Slovenské republice. Český finanční a účetní časopis. 2012č. 3. Praha: VŠE, 2012, s. 103 - 119. ISSN 1802-2200.
 6. PŘEČKOVÁ, L. Assymetry of information during the application of the model for valuation the sum insured in case of business interruption in the Czech Republic. International Journal of Matematical Models and Methods in Applied Sciences. 2011, vol. 5, issue 1, s. 212-219. ISSN 1998-0140.
 7. PŘEČKOVÁ, L. Proces oceňování za účelem stanovení pojistné hodnoty v České republice.  Acta academica karviniensia. č. 1, 2010, s. 398-406. ISSN 1212-415X .
 8. PŘEČKOVÁ, L. Pojišťovací zprostředkovatelé na pojistném trhu v České a Slovenské republice.  Acta academica karviniensia.  č.1, 2009, s.189-199. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. PŘEČKOVÁ, L. Influence of information on insured value in case of business interruption on the territory of the Czech Republic. In Selected Topisc in Economy & Management Transformaation. Proccedings of the 5th International Conference on Economy and Management Transformation (EMP ’10). Timisoara: West University of Timisoara, 2010. s. 224-229. ISBN 978-960-474-240-0.
 2. PŘEČKOVÁ, L. Charakteristics and significance of the sum insured in the Czech Republic. In Inpact of Social Responsibility Projects on Business World. Proccedings of the 5th International Symposium on Business Administration. Çanakale: Çanakale Onsekiz Mart University, 2008. s. 501-508. ISBN 978-975-8100-78-1.
 3. PŘEČKOVÁ, L. Působení dividendové politiky na tržní hodnotu akciové společnosti. In Manažment hodnoty podniku 2007. Bratislava: Fakulta ekonomie a podnikania BVŠP, 2007. Sborník abstraktů a CD-ROM. ISBN 978-80-969332-8-0.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. KÖHLER, P., J. VENTRUBA a L. PŘEČKOVÁ, 2015. Profitability of EU Subsidy for the Forestation Plan in the Czech Republic. In: Proceedings of 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian university in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 466-474. ISBN 978-80-114-3.
 2. PŘEČKOVÁ, L., 2015. Vienna Insurance Group’s Development on the Slovak Insurance Market between 2005 and 2013. In: European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, s. 481– 489. ISBN 978-80-210-7153-7.
 3. PŘEČKOVÁ, L., 2014. How do insurance companies inform their clients of insured value within business insurance against natural disasters in the Czech Republic? In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 323-334. ISBN 978-80-7248-939-8.
 4. PŘEČKOVÁ, L., 2014. The Establishment of VIG Group as a Marketing Strategy on the Insurance Market in the Czech Republic. In: European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. Brno: Masaryk university, s. 475–783. ISBN 978-80-210-7153-7.
 5. HALTOFOVÁ, P., PŘEČKOVÁ, L., 2014. Pojištění lesů v ČR. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 288-294. ISBN 978-80-7435-366-6.
 6. KÖHLER, P., VENTRUBA, J., PŘEČKOVÁ, L., 2014. Profitability of EU Subsidy for the Forestation Plan in the Czech Republic. In: Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 466-474. ISBN 978- 80-7510.
 7. PŘEČKOVÁ, L., 2013. Availability of Information about the Company Insurance against Natural Hazards on the Czech Insurance Market. In: European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Conference.Brno: Masaryk University, s. 264-278. ISBN 978-80-210-6294-8.
 8. PŘEČKOVÁ, L. Asymetrie informací ve fázi uzavírání pojištění na pojistném trhu v České republiceIn Sborník příspěvků Asymetrie informací – teorie a praxe. Praha: ČVÚT, 2012, 12 s. ISBN 978-80-01-05077-4.
 9. PŘEČKOVÁ, L. Formální zpracování informací v rámci pojistných podmínek živelního pojištění v České republiceIn Sborník příspěvků IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. CD-ROM. Karviná: SU OPF, 2011, s, 1120 – 1158. ISBN 978-80-7248-711-0.
 10. PŘEČKOVÁ, L. Působení pojišťovacího zprostředkovatele na asymetrii informací pojistného trhu. In Sborník příspěvků z III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Karviná: SLU OPF, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5.
 11. PŘEČKOVÁ, L. Oceňování majetku pro potřeby pojišťovnictví v České republice. In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: VŠB TU, 2009. s. 310–317.  ISBN 978-80-248-2059-0.
 12. PŘEČKOVÁ, L. The role of an insurance broker and their position on the insurance market in the Czech Republic. In Future of the European Monetary Integration. Proceedings of the 11th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, 2007. s. 615-626. ISBN 978-80-7248-444-7.

 

Učebnice a učební texty

 1. PŘEČKOVÁ, L., 2014. Pojišťovnictví. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-020-7.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com