Kapitoly v knihách

 1. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I., GAJDOŠOVÁ, K. Theory of financial integration and achievements in the European Union. In MATOUŠEK, R., STAVÁREK, D. Financial integration in the European Union. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, s. 1-31. ISBN 978-0-415-69076-8.

 

Články v impaktových časopisech

 1. ŘEPKOVÁ, I., STAVÁREK, D. Concentration and Competition in the Banking Sector of TurkeyAmfiteatru Economic. 2014, roč. 16, č. 36, s. 625-640. ISSN 1582-9146.

 

Články v časopisech v databázi SCOPUS

 1. PALEČKOVÁ, I., 2015. Banking Efficiency in Visegrad Countries: A Dynamic Data Envelopment Analysis. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(6), 2085-2091. ISSN 1211-8516.
 2. PALEČKOVÁ, I., 2015. Estimation of banking efficiency determinants in the Czech Republic. Journal of Applied Economic Sciences, 10(2), 234-242. ISSN 1843-6110.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Cost and profit efficiency of the Czech commercial banks. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7(3), 286-294. ISSN 1998-0140.
 2. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Estimation of Banking Efficiency in the Czech Republic: Dynamic Data Envelopment Analysis.DANUBE: Law and Economics Review, 4(4), 261-275. ISSN 1804-6746.
 3. ŘEPKOVÁ, I. a D. STAVÁREK, 2013. Relationship between competition and efficiency in the Czech banking industry. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(7), 2701-2707. ISSN 1211-8516.
 4. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Efficiency in the Czech banking industry: A non-parametric approach. Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2012, roč. 60, č. 2. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 357-365. ISSN 1211-8516.
 5. ŘEPKOVÁ, I. Market Power in the Czech Banking SectorJournal of Competitiveness. 2012, roč. 4, č. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2012, s. 143-155. ISSN 1804-171X.
 6. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Estimation of the competitive conditions in the Czech banking sectorActa Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 2, s. 299-306. ISSN 1211-8516.
 7. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I., GAJDOŠOVÁ, K. Financial integration: Theory and Practice in the European Union.Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Bankowosci i Finansow w Bielsku-Bialej. 2011, no. 2/2011, pp. 138-166. ISSN 1429-673X.
 8. ŘEPKOVÁ, I. Estimation of market power in the Czech banking sector. Journal of International Scientific Publication: Economy and Business, 2011, vol. 5, part 2, pp. 135-146. ISSN 1313-2555.
 9. ŘEPKOVÁ, I. Structural Determinants of the Total Loans Volume in the Czech Republic. European Financial and Accounting Journal, roč. 5, č. 3-4. Praha: VŠE, 2010, s. 75-83. ISSN 1802-2197.
 10. HERYÁN, T., ŘEPKOVÁ, I. Komparace finančního systému Německa a Velké Británie na základě vybraných ukazatelů. Acta Academica Karviniensia, roč. 2010, č. 1. Karviná: SU OPF, 2010, s. 113-124. ISSN 1212 415X. (50 %)

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. ŘEPKOVÁ, I., 2014. Efficiency of the Slovak Commercial Banks Applying the DEA Window Analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology, 8(5), s. 470- 475.
 2. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Efficiency of the Czech banking sector using the Dynamic Data Envelopment Analysis. In:Proceedings of the 1st AARESOC International Conference on Business and Management [online]. Izmir: American Academic Research Society. ISBN 978-0-692-01982-5.
 3. ŘEPKOVÁ, I. Estimation of the profit efficiency of the Czech commercial banks. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE ´12).Sliema: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2012, s. 231-235. ISBN 978-1-61804-117-3.
 4. STAVÁREK, D., ŘEPKOVÁ, I. Competition in the Czech banking sector. In International Conference on Eurasian Economies 2010. Istanbul : T.C. Beykent University, 2010, s. 412-417. ISBN 978-975-6319-10-9. 
 5. ŘEPKOVÁ, I. Impact of Structural Characteristics of the Banking Sector on Total Loans Volume. In Proceedings of the 3rd International Conference on Accounting and Finance (CD). Thessaloniki : University of Macedonia, 2010, s. 598-612.
 6. ŘEPKOVÁ, I. Relationship between the concentration of the Czech banking sector and loans provided to SME.Finanzierung von KMU in Osteuropa - Konferenz der HTW.  Dresden : HTW, 2009, pp. 8-22. ISBN 978-3-640-49130-8. 

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. PALEČKOVÁ, I. 2015. Efficiency Change in Banking Sectors of Visegrad Countries. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 1153-1168. ISBN 978-80-7454-482-8.
 2. PALEČKOVÁ, I., 2015. Measurement of dynamic efficiency of the Czech and Slovak building societies. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions. 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB–TU, s. 929-936. ISBN 978-80-248-3865-6.
 3. ŘEPKOVÁ, I., 2014. Efficiency of the Czech banking sector employing the DEA window analysis approach. Procedia Economics and Finance, 12, 587-596. ISSN 2212-5671.
 4. ŘEPKOVÁ, I. a C. MIGLIETTI, 2014. Cost and Profit Efficiency of the Slovak Banking Sector. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 376-386. ISBN 978-80-7248-939-8.
 5.  ŘEPKOVÁ, I., 2014. Odhad změny efektivnosti v českém bankovním sektoru. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 48-54. ISBN 978-80-7434-368-0.
 6. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Estimation of the cost and profit efficiency of the Slovak banking sector. In: Proceedings of 9th Internation Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institution. Ostrava: VŠB – TU, s. 753-762. ISBN 978-80-248-3172-5.
 7. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Estimation of the Relationship between Competition and Concentration in the Czech Banking Sector. In: Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 621-632. ISBN 978-80-7454-246-6.
 8. ŘEPKOVÁ, I., 2013. Relationship between concentration and cost and profit efficiency in the Czech banking sector. In: Proceedings of 31th International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, s. 785-790. ISBN 978-80-87035-76-4.
 9. ŘEPKOVÁ, I. a C. L. MIGLIETTI, 2013. Cost and profit efficiency of the Slovak banking sector. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis PeriodProceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 406-416. ISBN 978-80-7248-892-6.
 10. ŘEPKOVÁ, I. Measuring the efficiency in the Czech banking industry: Data Envelopment Analysis and Malmquist index. In Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 781-786. ISBN 978-80-7245-779-0.
 11. ŘEPKOVÁ, I. Cost Efficiency of the Czech Commercial Banks. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 321-329. ISBN 978-80-7248-753-0.
 12. ŘEPKOVÁ, I. Modelling the causal relations on the Czech credit market. In VYMĚTAL, D., SUCHÁNEK, P. (ed.)Conference Proceedings of the International Scientific Conference ICT for Competitiveness 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 220-226. ISBN 978-80-7248-731-8.
 13. ŘEPKOVÁ, I. Profit efficiency in the Czech banking industry: Stochastic Frontier Approach. In PEFnet 2012. European Scientific Conference of Ph.D. Students. Brno: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2012, 10 s. ISBN 978-80-7375-669-7.
 14. GALLOVÁ, Z., ŘEPKOVÁ, I. Impact of financial crisis on the Czech credit market. In Conference Proceedings6th International Scientific Symposium on Business Administration, selected papres. Karviná: SU OPF, 2011, s. 38-48. ISBN 978-80-7248-710-3.
 15. ŘEPKOVÁ, I., TUFAN, E. Competitive Conditions among the Turkish Banks. In Proceeding of the 5th International Scientific Conference Finance and the Performance of firms in Science, Education and Practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2011, s. 389-399. ISBN 978-80-7454-020-2.
 16. ŘEPKOVÁ, I., STAVÁREK, D. Banking competition in the Czech Republic, Slovakia and Poland. In Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011, s. 402-410. ISBN 978-80-7372-755-0.
 17. ŘEPKOVÁ, I. Nestrukturální přístupy měření konkurence v bankovním sektoru. In Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : SU OPF, 2010, s. 1313-1322. ISBN 978-80-7248-620-5.
 18. GALLOVÁ, Z., ŘEPKOVÁ, I. Impact of financial crisis on the Czech credit market. In 6th International Scientific Symposium on Business Administration. Karviná : Silesian Univesity, 2010, s. 159-169. ISBN 978-80-7248-594-9.
 19. ŘEPKOVÁ, I. Sekuritizace úvěrů a její využití v ČR. In CD of participants' reviewed papers from 12th International Conference MEKON 2010. Ostrava : VŠB-TU, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8.
 20. ŘEPKOVÁ, I. Analýza konkurence a koncentrace českého bankovního sektoru. In Sborník příspěvků II. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-553-6.

 

Učebnice a učební texty

 1. ŘEPKOVÁ, I. a I. SKAUNIC, 2013. Platební a zúčtovací styk. 1. vyd. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-025-2.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com