Články v recenzovaných časopisech

  1. LAZAR, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I. 2015. Accounting and management issues. Acta academica karviniensia, XV(2), 71-81.  ISSN 1212-415X. 

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

  1. LAZAR, J. a M. HERMANNOVÁ, 2015. The issue of combined costs in controlling. In: Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 129-137. ISBN 978-80-7435-547-9. 
  2. HERMANNOVÁ, M., LAZAR, J., 2014. Aplikace metod benchmarkingu na jiných než ekonomických entitách. In VII. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: SU OPF, s. 41-46. ISBN 978-80-7248-836-0.
  3. HERMANNOVÁ, M., LAZAR, J., 2014. Komplexní řešení controllingu v obchodním podniku. In: MEKON Ostrava. Ostrava: VŠB-TU, s. 305-319. ISBN 978-80-248-3316- 3. 
  4. ŠIMÍKOVÁ, I., LAZAR, J., 2014. Optimalizace výrobních procesů pomocí výrobkové marže. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 137-142. ISBN 978-80- 7435-367-3.
  5. HERMANNOVÁ, M., LAZAR, J., 2014. Economic normal and i tis use in management of a company. In: Trendy v podnikání 2014. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. ISBN 978-80-261-0444-5.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com