Monografie

 1. JANOUŠKOVÁ, J. Taxes and tax policy: Personal income tax. Karviná: SU OPF v Karviné, 2012, 106 s. ISBN 978-80-7248-765-3.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Osobní důchodová daň. 1. vyd. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011. 107 s.  ISBN 978-80-7248-698-4.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. Odložená daň. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1852-1.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., KOLIBOVÁ, H. Zaměstnanecké výhody a daně. I. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 113 s. ISBN 80-247-1364-0.
 5. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2005, 144 s. ISBN 80-247-1032-3.

 

Kapitoly v monografii

 1. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013.  Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. In: KOLIBOVÁ, H. a kol. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. Opava: Slezská univerzita v Opavě, s. 61-71.  ISBN 978-80-7248-823-0.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2013. Daňová vzdělanost v kontextu širších souvislostí edukačního procesu. In: J. Vaněk. ed. Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků vysokých škol. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013, s. 116-122. ISBN 978-80-7248-922-0.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. Reform of Income Taxes in the Czech Republic. In: KOLEKTIV AUTORŮ, eds. Wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Bielsko Biala: WSBiF, 2008, s. 60 – 68. ISBN 978-83-61310-00-6.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., SZAROWSKÁ, I. Teorie zdanění korporací a jejich praktická aplikace. In: Corporate Governance v ČR. Praha: Professional Publishing, 2008. s. 165-172. ISBN 978-80-86946-87-0.

 

Články v impaktových časopisech

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Fiscal autonomy of municipalities in the context of land taxation in the Czech Republic. Land Use Policy. 82, 30–36. ISSN 0264-8377. 
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2018. Tax Policy of the Czech Republic and Securing Funds for Retirement. Ekonomický časopis, 66(9), s. 888-908. ISSN 0013-3035.
 3. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2017. Altruistic behaviour of individuals in the context of the tax stimulus in the Czech Republic. Civil Szemle. Vol. 14, Issue 4, pp. 71-94.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Property tax in the regions of the Czech Republic. E+M Ekonomie a Management, 20(4), 120-134.  ISSN 1212-3609.
 5. JANOUŠKOVÁ J. a Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy, 22(6), 767–782.

 

Články v časopisech v databázi SCOPUS

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and P. KIRSCHNEROVÁ, 2018. Are tax reliefs of individuals only a tool of tax optimisation? International Advances in Economic Research. 24(3), 239-252. ISSN 1083-0898.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., 2016.  Government fiscal instruments and supporting donations in the Czech Republic. International Advances in Economic Research. 22(2), 241-242.  ISSN 1083-0898.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016. Immovable property tax in the Czech Republic as an instrument of fiscal decentralization. Technological and Economic Development of Economy, 22(6), 767–782. ISSN 2029-4913.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., 2016.  Government fiscal instruments and supporting donations in the Czech Republic. International Advances in Economic Research.22(2), 241-242.  ISSN 1083-0898.
 5. JANOUŠKOVÁ, J., 2015. Aspects Influencing High Labour Costs in Relation to a Company's Costs. International Advances in Economic Research, 21(1), 127-128.  ISSN 1083-0898.
 6. JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Aspects Influencing High Labour Costs in Relation to a Company's Costs. International Advances in Economic Research. ISSN 1083-0898. (DOI 10.1007/s11294-014-9498-4)
 7. JANOUŠKOVÁ, J., NIKORJAK, M., 2014. The Analysis of the Influence of Changes of Legal Standards on Enterprise in the Sector of Small Medical Organisations. WSEAS Transactions on Business and Economics. 2014(11), 42 - 51. ISSN 1109-9526.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2019. Vnímání daně z nemovitých věcí v České republice. Acta Sting, 2019(4), s. 46-56. ISSN 1805-6873.
 2. JANOUŠKOVÁ, J. and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2018. Zdanění pozemků v ČR. Acta Sting. 2018(4), 75-88. ISSN 1805-6873.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P., 2017. Rozsah využívání daňových úlev fyzických osob v ČR. Acta academica karviniensia, 1/2017(1/2017), 55-64.  ISSN 1212-415X
 4. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P.,  2017. Daňové stimuly v kontextu zabezpečení staří v Moravskoslezském kraji a ČR. Acta Sting, 4(4/2017), 6-21.  ISSN 1805-6873.
 5. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2017. Nedoplatky a jejich výše v kontextu daně z nemovitých věcí. Český finanční a účetní časopis, 12(1), 41-53.  ISSN 1802-2200.
 6. JANOUŠKOVÁ, J. a P. KIRSCHNEROVÁ, 2016. Daňová podpora bydlení v podmínkách České republiky. Acta Sting, 2016(3). ISSN 1805-6873.
 7. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Value Added Taxes in OECD Countries.International Journal of Economics and Statistics, 2014(2), 270-276. ISSN: 2309-0685.
 8. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.  Zdanění spotřeby v České republice v komparaci s Evropskou unií.  Acta academica karviniensia, Karviná:  SU OPF Karviná, 2010, s. 165-175.  ISSN 1212-415X.
 9. JANOUŠKOVÁ, J. Sociální pojistné a náklady práce firem. Acta academica karviniensia. 2007, roč. 2007, s. 72-80. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Analysis of the Relationship between Financial and the Tax Accounting in EU Corporation and their Harmonization. In: Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, s. 783 – 797. ISSN 2247-6245. 
 2. JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. ,  SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2013. Seniors' position on the labor market from the point of view of income and related insurance and health contributions. In: Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013. Vilnius, Litva
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., BLECHOVÁ, B. 2013. VAT and Improving its Performance . In: Recent Advances in Energy, Environment, Economics and Technological Innovation . Neuvedeno: WSEAS Press, s.220 -  225.  ISBN 978-960-474-343-8.
 4. BLECHOVÁ, B. , SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2013. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF EU LEGISLATION. In:Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems research, education and practice: challanges and opportunities (AMIS 2013). Bucharest: The Bucharest University of Economic Studies, s.783-797.
 5. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J. , BLECHOVÁ, B. 2013. THE ISSUE OF THRESHOLD LIMIT VALUE FOR VAT REGISTRATION IN THE CZECH REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE CURRENT LEGISLATIVE REGULATION IN THE EU. In: Proceedings of the 5th International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '13, Kréta). Neuvedeno: WSEAS Press, s.203-208.  ISBN 978-960-474-322-3.
 6. JANOUŠKOVÁ, J. Investor's decision making within the context of a tax burden.  In: Nové trendy v manažmente. Trenčín: 2008. ISBN 978-80-8075-870-2.
 7. JANOUŠKOVÁ, J. Reforma daňového systému České republiky se zaměřením na důchodové daně. In: Podnikanie a inovácie podnikatelských aktivit III. Prešov: VŠ mezinárodního podnikání ISM Slovakia v Prešove, 2008, s. 139-147. ISBN 978-80-89372-03-4.
 8. JANOUŠKOVÁ, J. Genesis of the Tax System of the Czech Republic Focused Corporation Tax. In: Economy and Business, International Scientific  Publication, vol. 1. Science Invest Ltd., Bourgas , 2007, s. 518-529. ISBN 978-954-9368-27-7.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Místní koeficient jako nástroj pro zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí.. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.. Brno: MU Brno, s.848-854.  ISBN 978-80-210-8586-2.
 2. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P., 2016. Uplatnění daňového odečtu darů u fyzických osob v regionech ČR. In: XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 899–907. ISBN 978-80-210-8273-1.
 3. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016. Využití koeficientů ke zvýšení výnosů daně z nemovitých věcí v Moravskoslezském kraji. In: V. Klímová, & V., Žítek (Eds.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 883-890. ISBN 978–80–210–8273–1.
 4. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016.  Korekční koeficienty v kontextu výnosů daně z nemovitých věcí v regionech ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, s. 867-875. ISBN 978-80-7509-459-9.
 5. JANOUŠKOVÁ, J., KIRSCHNEROVÁ, P., 2016. Daňový odečet darů u právnických osob v regionech ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, s. 423-430. ISBN 978-80-7509-459-9.
 6. JANOUŠKOVÁ, J., 2015. Philanthropy in terms of tax policy in the Czech Republic. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 510-522.  ISBN 978-80-7454-482-8.
 7. JANOUŠKOVÁ, J. a M. STRZELECKÁ, 2015. Dopady daňového zatížení u plátců daně z přidané hodnoty v neziskovém sektoru. In: Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 137-144. ISBN 978-80-7435-547-9.
 8. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. DPH jako významný zdroj veřejných příjmů. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 375-381. ISBN 978-80- 7435-366-6.
 9. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Skupinová registrace jako nástroj optimalizace. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Nakladatelství VŠE Oeconomica. ISBN 978-80-245-2022-3.
 10. STRZELECKÁ, M., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Získávání finančních prostředků do primárního školství. In: Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita, s. 833–843. ISBN 978-80-7509-139-0.
 11. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š.,  2013. DISTORTION IN TAXATION OF WAGES. In: Finance and the performance of firms in science, education, and practice. Zlín: Univerzita Tomáše Bati Zlín, s.290-301.  ISBN 978-80-7454-246-6.
 12. SOBOTOVIČOVÁ, Š. , JANOUŠKOVÁ, J., 2013. The performance of the VAT system in the OECD countries. In:Sborník a [CD-ROM] XVIII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, s.neuvedeno.  ISBN 978-80-245-1929-6.
 13. JANOUŠKOVÁ, J., NIKORJAK, M. The Influence of Obligatory Procedure at Price Establishing on Incomes of Small Medical Organisations. In: Advances in Finance and Accounting. Zlín: UTB FAME Zlín, 2012. s. 199-204. ISBN 978-1-61804-124-1.
 14. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Prahové hodnoty v kontextu registrace k DPH. In: Sborník a [CD-ROM] XV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2012". Brno, 2012. ISBN 978-80-87482-10-0.
 15. SOBOTOVIČOVÁ, Š., JANOUŠKOVÁ, J. Osobní důchodová daň v daňovém systému Nového Zélandu. In: Sborník a [CD-ROM] XVII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí".  Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3.
 16. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Zdanění spotřeby v české republice a evropské unii. In: Sborník XIV. ročníku mezinárodní odborné konference "Daně - teorie a praxe 2011".  Brno. 2011. ISBN 978-80-86342-99-3.
 17. JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š. Daň z přidané hodnoty a zvyšování daňového zatížení. In:  Sborník a CD XVI. ročníku mezinárodníodborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí". Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze fakulta financí a účetnictví, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6 (20 %)
 18. JANOUŠKOVÁ, J. Labour  Cost and Tax Burden of the Firm. In: Hradecké ekonomické dny 2011, Díl I: Ekonomický rozvoj a management regionu. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011, pp. 107-113. ISBN 978-80-7435-100-6.
 19. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Tax Havens and the Harm Tax Competition in Terms of Globalised Economy. In:5th International Scientific Conference on Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practic.Zlin: Tomas Bata Univerzity, Zlin2011s. 48 – 62. ISBN 978-80-7454-020-2
 20. JANOUŠKOVÁ, J. Cena práce a daňové zatížení firem. In: Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové 2011. s. 107-113. ISBN 978-80-7435-100-6.
 21. JANOUŠKOVÁ, J. Protikrizová opatření a zvýšení účinnosti veřejných financí. In: Aktuální trendy pro rozvoj ekonomiky a podnikání v EU. Karviná:  OPF SU Karviná, 2010. ISBN 978-80-7248-631-1
 22. JANOUŠKOVÁ, J. Personal Income Tax in the Czech Republic and the Contemporary Crises. In: Global Economic Crisis and Changes. Karviná:  OPF SU, 2010. s. 36-47. ISBN 978-80-7248594-9.
 23. JANOUŠKOVÁ, J. Vývoj osobní důchodové daně v ČR a její postavení v podmínkách současné krize. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 24. JANOUŠKOVÁ, J. Vývoj osobní důchodové daně v ČR a její postavení v podmínkách současné krize. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 25. JANOUŠKOVÁ, J. Daňový systém a ekonomické chování firem. In: Invence-Inovace-Investice od recese k prosperitě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, s. 51-56. ISBN 978-80-248-1977-8.
 26. JANOUŠKOVÁ, J. Cena práce. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE v Praze, 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.
 27. JANOUŠKOVÁ, J. Rozhodování investorů v kontextu daňového zatížení. Karviná 2008. In: Komplexní analýza aspektů corporate governance v podmínkách české ekonomiky. Karviná: SU OPF v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-498-0.
 28. JANOUŠKOVÁ, J. Změny ve zdanění závislé činnosti - superhrubá mzda. In: Zvyšování konkurenceschopnosti žen na trhu práce. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2008, s. 38-45. ISBN 978-80-7248-476-8.
 29. JANOUŠKOVÁ, J. Daňová zátěž zaměstnanců. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE Praha, 2008. ISBN 978-80-245-1378-2.
 30. JANOUŠKOVÁ, J. Společenská odpovědnost a minimální mzda. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce. Karviná:  SU OPF v |Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-466-9.
 31. KOLIBOVÁ, H. a J. JANOUŠKOVÁ. Employee Benefits and Efficiency?  In: Hradecké ekonomické dny 2005: Financování nevýrobní sféry - Aktuální problémy veřejných financí. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2005, pp. 95-99 . ISBN 978-80-7041-978-6.

 

Učebnice a studijní texty

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Nepřímé daně v ČR. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-298-0.
 2. SOBOTOVIČOVÁ, Š. a J. JANOUŠKOVÁ, 2018. Zdanění majetku. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-306-2.
 3. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., KOŠTUŘÍKOVÁ I., 2014. Daně a daňová politika ČR – cvičebnice.Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-978-7
 4. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., VALICOVÁ, A., 2014.Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-976-3
 5. JANOUŠKOVÁ J. SOBOTOVIČOVÁ Š., 2014.  Zdanění majetku a spotřeby. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-973-2
 6. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., LAZAR J., SIKOROVÁ E., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., 2013.  Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-835-3.
 7. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha: Grada Publishing, 2012, 194 s. ISBN 978-80-247-4185-7. (dvanácté aktualizované vydání)
 8. JANOUŠKOVÁ, J. Daně a daňová politika. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011, 135 s. ISBN 978-80-7248-653-3
 9. JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva pro kombinovanou formu studia. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011, s. 105. ISBN 978-80-7248-683-0.
 10. JANOUŠKOVÁ, J. Aplikace daňového práva - Cvičebnice. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2011, 103 s. ISBN 978-80-7248-679-3.
 11. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., ŠIMÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech 2. upravené a rozšířené vydání. Karviná:  SU OPF v Karviné, 2010, 106 s. ISBN 978-80-7248-606-9.