Články v impaktových časopisech

 1. HERYÁN, T., TZEREMES, P.G., 2016. The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Economic Modelling. ISSN 0264-9993. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2016.07.017.
 2. RŮČKOVÁ, P., HERYÁN, T., 2015. The Capital Structure Management in Companies of Selected Business Branches of Building in Conditions of the Czech Republic. Prague Economic Papers, pp. 1-16, ISSN 2336-730X. DOI 10.18267/j.pep.515. Dostupné z: http://www.vse.cz/pep/515?lang=en.
 3. ROUBÍČKOVÁ, M., HERYÁN, T., 2014. Impacts of selected NACE industries’ foreign ownership on the Czech economy. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, 2014, roč. 17, č. 4, s. 58-69. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7134
 4. STAVÁREK, D., HERYÁN, T. Day of the Week Effect in Central European Stock Markets. E+M Ekonomie a Management. 2012, roč. 15, č. 4, Liberec: Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, s. 134-146. ISSN 1212-3609.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. HERYÁN, T., ZIEGELBAUER, J., 2016. Volatility of yields of government bonds among GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the euro area. Equilibrium11(1), s. 61-74. ISSN 1689-765X. URL:https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Heryan/contributions.
 2. HERYÁN, T., 2015. Impact of Globalization on the Czech Banking. Procedia Economics and Finance, 20, 283-288. ISSN 2212-5671.
 3. HERYÁN, T. Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie: Analýza užitím panelové regrese.Ekonomická review - Central European Review of Economic Issues. 2011, roč. 14, č. 2, s. 73-84. ISSN 1212-3951.
 4. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. How Related are Interbank and Lending Interest Rates? Evidence on Selected European Union Countries. European Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 2, s. 38-51. ISSN 1802-2197.
 5. HERYÁN, T., ŘEPKOVÁ, I. Komparace finančního systému Německa a Velké Británie na základě vybraných ukazatelů. Acta academica karviniensia. 2010, roč. 10, č. 1, s. 113-124. ISSN 1212-415X.
 6. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. Journal of European Economy. 2011, roč. 10, č. 1, s. 147-159. ISSN 1684-906X.
 7. HERYÁN, T., GAJDOŠOVÁ, K., TUFFAN, E. Day of the week effect in the European emerging stock markets: Recent evidence from the financial crisis period. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 2011, roč. 19, č. 1, s. 38-51. ISSN 1211-555X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. HERYÁN, T., 2014. Errors in short run forecasts next-day volatility of equity risk premium in the UK and U.S. market: Empirical research before and after the global financial crisis. In Procedia Economics and Finance, vol. 14,  s. 243-252. ISSN 2212-5671. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114007096
 2. HERYÁN, T., 2013. Risk taking of Czech banks. Procedia Economics and Finance5, s. 318-325. ISSN 2212-5671.
 3. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners’ Interest Margin. Procedia Economics and Finance. 2012, vol. 1, pp. 168-175. ISSN 2212-5671.Dostupné z:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112000202
 4. GAJDOŠOVÁ, K., HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Stock markets’ weekday effect in Visegrad countries: Did the financial crisis matter? In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Conference Proceedings. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011, 12 s. ISBN 978-9949-430-50-5.
 5. STAVÁREK, D., HERYÁN, T. Calendar Anomalies in the Central European Stock Exchanges during the Financial Crisis. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha: Professional Publishing and University of Economics, 2011, s. 647-652. ISBN 978-80-7431-059-1.
 6. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. In Proceedings of International Conference on Applied Economics 2010. Athens: TEI of Western Mecedonia Press, 2010, s. 281 – 288. ISBN 978-960-89054-4-3.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. HERYÁN, T., KAJUROVÁ, V., 2016. The Financial Position of the Hotel Industry in the Czech Republic. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. VŠB-Technická univerzita Ostrava, s. 335-340. ISBN 978-80-248-3911-0.
 2. HERYÁN, T., HULHÁNEK, L., 2015. Returns and Volatility on the Stock Markets in V4-Countries. In: Proceedings of the 10th International Scientific Conference on Financial Management of Firms and Financial Institutions. VSB TU Ostrava, pp. 357-367. ISBN 978-80-248-3865-6.
 3. HERYÁN, T., 2015. Errors in short run forecasts next-day volatility within the Greek capital market: Empirical research before and after the global financial crisis. In: Proceedings of 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian university in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 205-213. ISBN 978-80-7510-114-3.
 4. HERYÁN, T., KULHÁNEK, L. 2015. Returns and volatility on the stock markets in V4-countries. In: 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-TU. ISBN 978-80-248-3865-6.
 5. HERYÁN, T., ZIEGELBAUER, J. 2015. Relations between yields of government bonds in GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the EMU. In: MACHOVÁ, Z., TICHÁ, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB-TU, s. 793-801. ISBN  978-80-248-3796-3. 
 6. RŮČKOVÁ, P., HERYÁN, T.,2014. The Capital Structure Management in Companies from the Building Area in Conditions of the Czech Republic. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 365-375. ISBN 978-80-7248-939-8.
 7. HERYÁN, T., 2014. Russian Gas Policy Impacts on Selected European Countries. In Proceedings of the 2ndInternational Conference on European Integration. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics,  s. 236-243. ISBN 978-80-248-3388-0.
 8. HERYÁN, T., 2014. Errors in short run forecasts next-day volatility within the Greek capital market: Empirical research before and after the global financial crisis. In Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. s. 263-271. ISBN 978-80-7510-045-0.
 9. HERYÁN, T., 2013. Volatility and development of derivative’s position among Czech banks. In: Proceedings of 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institution. Ostrava: VŠB - TU, s. 242-248. ISBN 978-80-248-3172-5.
 10. HERYÁN, T., 2013. Stock prices volatility and trading volume: Evidence from selected world financial companies´ shares. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period.Proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration,, s. 117-125. ISBN 978-80-7248-892-6.
 11. HERYÁN, T. a P. KORÁB, 2013. Is the Gresham´s law still valid? Evidence from South American dollarized eonomies. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis PeriodProceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 191-197. ISBN 978-80-7248-892-6.
 12. HERYÁN, T. The Credit Market Model with Three Parameters. In Proceedings of the 30th International Conference onMathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 278-283. ISBN 978-80-7248-779-0.
 13. HERYÁN, T. Relationships between loans granted and interest spreads in the UK: Empirical research on panel data from 2004 – 2011. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 111-120. ISBN 978-80-7248-753-0.
 14. HERYÁN, T., VODOVÁ, P. The Credit Market Bonity in the Czech Republic. Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum. Liberec: Technical University of Liberec, 2011, pp. 178-185. ISBN 978-80-7372-755-0.
 15. HERYÁN, T., What did affect the Czech credit market in 2004-2009? 6th International Scientific Symposium on Business Administration. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2010, pp. 170 – 177. ISBN 978-80-7248-594-9.
 16. HERYÁN, T., Využití depozit pro úvěrovou činnost bank v jednotlivých zemích Evropské unie. Sborník přízpěvků III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2010, 6 p. ISBN 978-80-7248-620-5.
 17. HERYÁN, T. Analýza tuzemského úvěrového trhu. Sborník příspěvků Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2010, CD, složka Finance a účetnictví final. ISBN 978-80-7318-922-8.
 18. HERYÁN, T. Zajištění devizového rizika exportními společnostmi. Sborník příspěvků II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2009, pp. 157 – 166. ISBN 978-80-7248-553-6.

 

Učebnice a učební texty

 1. HERYÁN, T. 2014. Finanční trhy. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-022-1.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com