Články v impaktových časopisech

 1. KOURTZIDIS, S. A., TZEREMES, P., TZEREMES, N. G. and T. HERYÁN, 2018. Integration of tourism markets in Australia: An international visitor arrivals’ convergence assessment. Tourism Economics. (in print) DOI:https://doi.org/10.1177/1354816618776184.
   
 2. HERYÁN, T. and P. G. TZEREMES, 2017. The bank lending channel of monetary policy in EU countries during the global financial crisis. Economic Modelling. Vol. 67, pp. 10-22. ISSN 0264-9993. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.07.017.
 3. RŮČKOVÁ, P., HERYÁN, T., 2015. The Capital Structure Management in Companies of Selected Business Branches of Building in Conditions of the Czech Republic. Prague Economic Papers, pp. 1-16, ISSN 2336-730X. DOI 10.18267/j.pep.515. Dostupné z: http://www.vse.cz/pep/515?lang=en.
 4. ROUBÍČKOVÁ, M., HERYÁN, T., 2014. Impacts of selected NACE industries’ foreign ownership on the Czech economy. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, 2014, roč. 17, č. 4, s. 58-69. ISSN 1212-3609. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/7134
 5. STAVÁREK, D., HERYÁN, T. Day of the Week Effect in Central European Stock Markets. E+M Ekonomie a Management. 2012, roč. 15, č. 4, Liberec: Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, s. 134-146. ISSN 1212-3609.

  

Články v časopisech v databázi SCOPUS 

 1. HERYÁN, T., 2017. Were the Czech Hotels Able to Confront Current Appreciation of the Czech Currency Before the End of the Exchange Rate Commitment? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 65, 1925-1933. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/6/1925/.

  

Články v recenzovaných časopisech

 1. HERYÁN, T., ZIEGELBAUER, J., 2016. Volatility of yields of government bonds among GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the euro area. Equilibrium11(1), s. 61-74. ISSN 1689-765X. URL:https://www.researchgate.net/profile/Tomas_Heryan/contributions.
 2. HERYÁN, T., 2015. Impact of Globalization on the Czech Banking. Procedia Economics and Finance, 20, 283-288. ISSN 2212-5671.
 3. HERYÁN, T. Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie: Analýza užitím panelové regrese.Ekonomická review - Central European Review of Economic Issues. 2011, roč. 14, č. 2, s. 73-84. ISSN 1212-3951.
 4. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. How Related are Interbank and Lending Interest Rates? Evidence on Selected European Union Countries. European Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 2, s. 38-51. ISSN 1802-2197.
 5. HERYÁN, T., ŘEPKOVÁ, I. Komparace finančního systému Německa a Velké Británie na základě vybraných ukazatelů. Acta academica karviniensia. 2010, roč. 10, č. 1, s. 113-124. ISSN 1212-415X.
 6. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. Journal of European Economy. 2011, roč. 10, č. 1, s. 147-159. ISSN 1684-906X.
 7. HERYÁN, T., GAJDOŠOVÁ, K., TUFFAN, E. Day of the week effect in the European emerging stock markets: Recent evidence from the financial crisis period. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 2011, roč. 19, č. 1, s. 38-51. ISSN 1211-555X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. HERYÁN, T., 2014. Errors in short run forecasts next-day volatility of equity risk premium in the UK and U.S. market: Empirical research before and after the global financial crisis. In Procedia Economics and Finance, vol. 14,  s. 243-252. ISSN 2212-5671. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114007096
 2. HERYÁN, T., 2013. Risk taking of Czech banks. Procedia Economics and Finance5, s. 318-325. ISSN 2212-5671.
 3. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Influence of the Czech Banks on their Foreign Owners’ Interest Margin. Procedia Economics and Finance. 2012, vol. 1, pp. 168-175. ISSN 2212-5671.Dostupné z:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112000202
 4. GAJDOŠOVÁ, K., HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Stock markets’ weekday effect in Visegrad countries: Did the financial crisis matter? In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Conference Proceedings. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2011, 12 s. ISBN 978-9949-430-50-5.
 5. STAVÁREK, D., HERYÁN, T. Calendar Anomalies in the Central European Stock Exchanges during the Financial Crisis. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011. Praha: Professional Publishing and University of Economics, 2011, s. 647-652. ISBN 978-80-7431-059-1.
 6. HERYÁN, T., STAVÁREK, D. Interactions between interest rates in selected euro area countries and in the Czech Republic. In Proceedings of International Conference on Applied Economics 2010. Athens: TEI of Western Mecedonia Press, 2010, s. 281 – 288. ISBN 978-960-89054-4-3.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. HERYÁN, T., KAJUROVÁ, V., 2016. The Financial Position of the Hotel Industry in the Czech Republic. In: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. VŠB-Technická univerzita Ostrava, s. 335-340. ISBN 978-80-248-3911-0.
 2. HERYÁN, T., 2015. Errors in short run forecasts next-day volatility within the Greek capital market: Empirical research before and after the global financial crisis. In: Proceedings of 12th International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Karviná: Silesian university in Opava, School of Business Administration in Karvina, s. 205-213. ISBN 978-80-7510-114-3.
 3. HERYÁN, T., KULHÁNEK, L. 2015. Returns and volatility on the stock markets in V4-countries. In: 10th International Scientific Conference Financial management of Firms and Financial Institutions. Ostrava: VŠB-TU. ISBN 978-80-248-3865-6.
 4. HERYÁN, T., ZIEGELBAUER, J. 2015. Relations between yields of government bonds in GIIPS countries during the sovereign debt crisis in the EMU. In: MACHOVÁ, Z., TICHÁ, M. (eds.). Proceedings of the 13th International Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava: VŠB-TU, s. 793-801. ISBN  978-80-248-3796-3. 
 5. RŮČKOVÁ, P., HERYÁN, T.,2014. The Capital Structure Management in Companies from the Building Area in Conditions of the Czech Republic. In: STAVÁREK, D. and P. VODOVÁ, eds. Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Admnistration, s. 365-375. ISBN 978-80-7248-939-8.
 6. HERYÁN, T., 2014. Russian Gas Policy Impacts on Selected European Countries. In Proceedings of the 2ndInternational Conference on European Integration. Ostrava: Technical University of Ostrava, Faculty of Economics,  s. 236-243. ISBN 978-80-248-3388-0.
 7. HERYÁN, T., 2014. Errors in short run forecasts next-day volatility within the Greek capital market: Empirical research before and after the global financial crisis. In Proceedings of XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. s. 263-271. ISBN 978-80-7510-045-0.
 8. HERYÁN, T., 2013. Volatility and development of derivative’s position among Czech banks. In: Proceedings of 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institution. Ostrava: VŠB - TU, s. 242-248. ISBN 978-80-248-3172-5.
 9. HERYÁN, T., 2013. Stock prices volatility and trading volume: Evidence from selected world financial companies´ shares. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis Period.Proceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration,, s. 117-125. ISBN 978-80-7248-892-6.
 10. HERYÁN, T. a P. KORÁB, 2013. Is the Gresham´s law still valid? Evidence from South American dollarized eonomies. In: POLOUČEK, S. and D. STAVÁREK, eds. Financial Regulation and Supervision in the After-Crisis PeriodProceedings of 14th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, s. 191-197. ISBN 978-80-7248-892-6.
 11. HERYÁN, T. The Credit Market Model with Three Parameters. In Proceedings of the 30th International Conference onMathematical Methods in Economics 2012. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, pp. 278-283. ISBN 978-80-7248-779-0.
 12. HERYÁN, T. Relationships between loans granted and interest spreads in the UK: Empirical research on panel data from 2004 – 2011. In STAVÁREK, D., VODOVÁ, P. (ed.) Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2012, s. 111-120. ISBN 978-80-7248-753-0.
 13. HERYÁN, T., VODOVÁ, P. The Credit Market Bonity in the Czech Republic. Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum. Liberec: Technical University of Liberec, 2011, pp. 178-185. ISBN 978-80-7372-755-0.
 14. HERYÁN, T., What did affect the Czech credit market in 2004-2009? 6th International Scientific Symposium on Business Administration. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2010, pp. 170 – 177. ISBN 978-80-7248-594-9.
 15. HERYÁN, T., Využití depozit pro úvěrovou činnost bank v jednotlivých zemích Evropské unie. Sborník přízpěvků III. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2010, 6 p. ISBN 978-80-7248-620-5.
 16. HERYÁN, T. Analýza tuzemského úvěrového trhu. Sborník příspěvků Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2010, CD, složka Finance a účetnictví final. ISBN 978-80-7318-922-8.
 17. HERYÁN, T. Zajištění devizového rizika exportními společnostmi. Sborník příspěvků II. Mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2009, pp. 157 – 166. ISBN 978-80-7248-553-6.

 

Učebnice a učební texty

 1. HERYÁN, T. 2014. Finanční trhy. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-022-1.
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com