Monografie

 1. BLECHOVÁ, B., 2014. Efektivní daňové zatížení korporací a jeho souvislosti s problematikou daňové konkurence a daňové harmonizace v Evropské unii. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7510-105-1.
 2. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Podvojné účetnictví v příkladech 2012. Praha:  Grada Publishing, 2012, 194 s. ISBN 978-80-247-4185-7.
 3. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., BARTECZKOVÁ, I. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. I. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005,  ISBN 80-247-1032-3.
 4. STARZYCZNÁ, H., PELLEŠOVÁ, P., JANEČKOVÁ, L., BLECHOVÁ, B., KOLIBOVÁ, H., TULEJA, P.,VAŠTÍKOVÁ, M., HOFMAN, J., JEŽEK, J. Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. Karviná: OPF SU Karviná, 2005,  ISBN 80-7248-337-4.

 

Kapitoly v knihách

 1. BLECHOVÁ, B., 2011. Financial Reporting in Poland. In: Harmonization of SME´s Financial Reporting in Emerging CEE Countries. Published by WSEAS Press: World Scientific and Engineering Academy and Society, s. 169-217. ISBN 978-960-474-301-8.

 

Články v impaktových časopisech

 1. BLECHOVÁ, B. Progresivní nebo „rovná“ daň – ekonomické a politické dilema. Politická ekonomie.2012.Vol.5. Praha: Oeconomika, VŠE Praha.2012 s.649-668. ISSN 0032-3233.

 

Články v časopisech v databázi SCOPUS

 1. BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2017. Disparities of the Regions of the Czech Republic in Termns f Tax Revenues. Economy of Region, 13(4), 1304-1313.  ISSN 2072-6414.
 2. BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ,  Š., 2016. Analysis of Tax Education in a Business School: a Case Study. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences.24(2). 113-118. ISSN 1587-3803. DOI: 10.3311/PPso.8486. 
 3. BLECHOVÁ, B., 2015. Theoretical and Practical Aspects of Corporate Income Tax. International Advances in Economic Research, 21(2), 247-248. ISSN 1083-0898.

 

Články v recenzovaných časopisech

 1. BLECHOVÁ, B., I. KOŠTUŘÍKOVÁ and M. ŠELIGOVÁ, 2019. Perception of accountant profession in the Czech Republic. Acta academica karviniensia, 19(3), 19-30. ISSN 1212-415X.
 2. BLECHOVÁ, B and Š. SOBOTOVIČOVÁ, 2018. Financial accounting of the Czech Republic in the context of international harmonization. Acta academica karviniensia, 18(1), 17-24. ISSN 1212-415X.
 3. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B., 2016. Vnímání podnikatelského prostředí prizmatem malých a středních podniků.  Acta academica karviniensia, 16(2), s. 54-66. ISSN 1212-415X.
 4. BLECHOVÁ, B.,  SOBOTOVIČOVÁ, Š. 2015. Aspekty úrovně daňové vzdělanosti vysokoškolských studentů. Acta academica karviniensia, XV(3), 80-88. ISSN 1212-415X.
 5. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., 2014. Value Added Taxes in OECD Countries. International Journal of Economics and Statistics, 2014(2), 270-276. ISSN: 2309-0685.
 6. PASEKOVÁ,M., ŘEDINOVÁ, H., BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ, Š., OPREAN, V., KALLASTE,, K., HOMOLKA, L. The Level of Financial Literacy among the High School Students in the chosen regions of the Czech Republic.International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2013, roč. 7, s. 462 – 469. ISSN 1998-0140.
 7. Blechová, B.,  Sobotovičová, Š. Daňová vzdělanost jako součást finanční gramotnosti. Trendy ekonomiky a management. 2013, roč. VIIč. 14, s. 17 – 24.  ISSN 1802-8527.
 8. STROUHAL, J., PASEKOVÁ, M., BLECHOVÁ, B., BONACI, C.,ANDREICOVICI, I. Prudence Principle and Students’ Perception on Measurement in Financial Reporting.International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences. 2012,  roč. 6, č. 3, s. 507-517. ISSN 1998-0140.
 9. BLECHOVÁ, B. Analýza vztahu finančního a daňového účetnictví korporací v EU a jejich harmonizace. Acta academica karviniensia. 2012, ISSN 1212-415X.
 10. BLECHOVÁ, B. Goodwill a jeho vykazování podle Mezinárodních účetních standardů a podle účetní legislativy v podnikovém účetnictví ČR. Acta academica karviniensia. 2009, s. 22-30. ISSN 1212-415X.
 11. BLECHOVÁ, B. Teoretické a praktické aspekty daňové konkurence a daňové harmonizace v oblasti korporátní daně z příjmů v Evropské unii. Acta academica karviniensia. 2008. ISSN 1212-415X.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z konferencí v zahraničí

 1. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2014. Analysis of the Relationship between Financial and the Tax Accounting in EU Corporation and their Harmonization. In: Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems. Bucharest: Bucharest University of Economic Studies, s. 783 – 797. ISSN 2247-6245. 
 2. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2013. Analysis of the Relationship between Financial and Tax Accounting in the Czech Republic in the context of EU  legislativ Proceedings of the 8th International Conference Accounting and Management Information Systems research, education and practice: challanges and opportunities (AMIS 2013) ISSN 2247-6245, rok vydání 2013, vydavatel The Bucharest University of Economic Studies
 3. JANOUŠKOVÁ, SOBOTOVIČOVÁ.,BLECHOVÁ. VAT and Improving its Performance. 4th International Conference on DEVELOPMENT, ENERGY, ENVIRONMENT, ECONOMICS (DEEE '13).Paris, France, October 29-31, 2013. In Recent Advances in Energy, Environment, Economics and Technological Innovation ISBN: 978-960-474-343-8. ISSN: 2227-458.
 4. SOBOTOVIČOVÁ.,BLECHOVÁ, JANOUŠKOVÁ,  The Issue of Threshold Limit Value for VAT Registration in the Czech Republic in the Context of the Current Legislative Regulation in the EU. Applied Economics, Business and Development (AEBD13). Chania, Crete Island, Greece,2013.ISBN 978960-474-329-2.
 5. STROUHAL, J., PASEKOVÁ, M., BLECHOVÁ, B., BONACI, C.,ANDREICOVICI, I. Measurement in Financial Reporting: How Students Are Familiar with Current Practices? In Recent Advances in Business Administration: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on BUSINESS ADMINISTRATION. Harvard: WSEAS Press, 2012, s. 75-80. ISBN: 978-1-61804-066-4.
 6. BLECHOVÁ, B. Dosavadní výsledky daňové harmonizace v EU. In Przedsiebiorczosc w warunkach  Unii Europejskiej - Podnikání v podmínkách Evropské unie. Katowice: Górnośląska wyższa szkoła Handlova im. Wojciecha Korfantego, 2009. s. 149-158. ISBN 978-83-60953-24-2.
 7. BLECHOVÁ, B., BARTECZKOVÁ, I. Comparison of the methodologies for assessing effective tax burden of corporate income used in European Union.In Impact of Social Responsibility Projects on Business World. Turecko: Çanakale Onsekiz Mart University, 2008. ISBN 978-975-8100-78-1.
 8. BLECHOVÁ, B. Harmonizační aktivity vyvíjené Evropskou Unii v oblasti daně z příjmů právnických osob (korporací).In  Inovácie podnikanie spoločnosť. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2008. s. 133-138. ISBN 978-80-89372-03-4.

 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z domácích konferencí

 1. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B.,2017. Rozdílné postavení krajů v ČR z hlediska daňových výnosů In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: MU Brno, s.855-861.  ISBN 978-80-210-8586-2.
 2. BLECHOVÁ, B. 2016. The Impact of Tax Competition on the FDI Flows within EU in Conditions of Globalization. Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2016, s. 93-99. ISBN 978-80-248-3911-0.
 3. BLECHOVÁ, B., SOBOTOVIČOVÁ, Š., 2016.  Aspekty daně z příjmů právnických osob v Moravskoslezském kraji. In V. Klímová, & V., Žítek (Eds.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 861-867. ISBN 978–80–210–8273–1.
 4. SOBOTOVIČOVÁ, Š., BLECHOVÁ, B., 2016.  Moravskoslezský kraj a jeho podíl na výnosech daně z přidané hodnoty. In V. Klímová, & V., Žítek (Eds.), XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, s. 876-882. ISBN 978–80–210–8273–1.
 5. BLECHOVÁ, B., 2015. The Analysis of Dependence FDI Flows on the Size of Corporate Income Tax Rates in EU Countries. In: Finance and Performance of Firms in Science, Education, and Practice. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, s. 124-136. ISBN 978-80-7454-482-8.
 6. KOŠTUŘÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., 2014. Effective corporate taxation of the Visegrad group. In: Hradecké ekonomické dny 2014. Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s. 312-318. ISBN 978-80-7435-369-7.
 7. BLECHOVÁ, B.,KOŠTUŘÍKOVÁ, I., 2014. Effective corporate taxation of the Visegrad group.The International Conference Hradec Economic Days 2014 (Economic Development and Management of Regions) Part IV. ISBN 978-80-7435-369-7.
 8. BLECHOVÁ,B. ŠIROKÝ,J. 2013. Is the increasing of the Value Added tax Rates the Consequence of Economic Crisis? 2013.Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. UTB Zlín.ISBN 978-80-7454-246-6.
 9. BLECHOVÁ, B. The Analysis of the Corporate Financial and Tax Accounting in the Eu and Their Harmonization. In:P. Červinek, eds. European Financial Systems 2012. Brno: Masaryk University, 2012, s. 12– 17. ISBN 978-80-210-5940-5.
 10. BLECHOVÁ, B., The appraisal of the possible impact of tax policy on the emergence of the last global financial crisis In: Sborník a [CD-ROM] XVII. ročníku mezinárodní odborné konference "Teoretické a praktické aspekty veřejných financí".  Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, 2012. ISBN 978-80-245-1764-3.(100%).
 11. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J. Tax Havens and the Harm Tax Competition inTerms of Globalised Economy. In:5th International Scientific Conference on Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practic.Zlin: Tomas Bata Univ Zlin2011s. 48 – 62. ISBN: 978-80-7454-020-2. (80%)
 12. BLECHOVÁ, B. Brief characterization of the new set of international financial reporting standards for small and medium-sized entities and its comparning with full IFRS.In 6th International Scientific Symposium on Business Administration. Karviná:  SU OPF Karviná, 2010. s. 255-263. ISBN 978-80-7248-594-9.
 13. BLECHOVÁ, B. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS v kontextu zavedení společného konsolidovaného základu daně korporací.In Teoretické aspekty veřejných financí. Praha: VŠE, fakulta financí a účetnictví v Praze, 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.
 14. BLECHOVÁ, B. Efektivní daň a její vliv na strukturu investiční pobídky.In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: VŠE Praha, 2006. s. 127-132. ISBN 80-245-1091-X.
 15. BLECHOVÁ, B. Posouzení možného vlivu zavedení mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS na sjednocení základu daně z příjmů společností.In Účetnictví a daně po vstupu České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky do EU. Ostrava: Ostrava: VŠB TU, 2005. s. 16-19. ISBN 80-248-0762-9.
 16. BLECHOVÁ, B. Hodnocení vývoje daňového zatížení ve státech Evropské unie.In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi - CD. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2005. ISBN 80-7318-288-2.

 

Učebnice a učební texty

 1. BLECHOVÁ, B., 2016. Finanční účetnictví II. studijní opora. Karviná: SU OPF.
 2. BLECHOVÁ, B. 2014. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-974-9.
 3. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., VALICOVÁ, A., 2014.Finanční účetnictví II. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-976-3.
 4. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ J., KOŠTUŘÍKOVÁ I., LAZAR J., SIKOROVÁ E., SOBOTOVIČOVÁ Š., ŠIMÍKOVÁ I., 2013.  Finanční účetnictví I. - cvičebnice. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-835-3.
 5. BLECHOVÁ, B. Mezinárodní účetnictví prokombinovanou formu studia Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-661-8.
 6. BLECHOVÁ, B. Mezinárodní účetnictví pro prezenční formu studia Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-658-8.
 7. BLECHOVÁ, B. Účetní poradenství pro kombinovanou formu studia Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011
 8. BLECHOVÁ, B. Účetní poradenství pro prezenční formu studia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. 96 s. ISBN 978-80-7248-670-0. (100%)
 9. BLECHOVÁ, B. Účetnictví finančních institucí pro kombinovanou formu studia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. 130 s. ISBN 978-80-7248-691-5. (100%)
 10. BLECHOVÁ, B. Účetnictví finančních institucí pro prezenční formu studia Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011
 11. ŠIMÍKOVÁ, I., BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., KOŠTUŘÍKOVÁ, I., VALICOVÁ, A. Účetnictví v příkladech.Karviná:  OPF SU, 2009., 94. ISBN 978-80-7248-535-2.
 12. BLECHOVÁ, B. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Karviná: SU OPF Karviná, 2009.
 13. BLECHOVÁ, B., JANOUŠKOVÁ, J., Podvojné účetnictví podnikatelských subjektů. Karviná: OPF  SU Karviná, 2001., 160str. ISBN 80-7248-112-6.
 14. BLECHOVÁ, B. Nepřímé daně v kontextu příprav  souvisejících se vstupem ČR do EU. Karviná: OPF SU Karviná, 2001., 115. ISBN ISBN 80-7248-089-8.
 15. SIKOROVÁ, E., JANOUŠKOVÁ, J., BLECHOVÁ, B., BARTECZKOVÁ, I., DOSTÁLOVÁ, D., VALICOVÁ, A.Účetnictví a daně České republiky v kontextu vstupu ČR do Evropské unie. I. vyd. Karviná:  OPF SU Karviná, 2004., 148. ISBN 80-7248-272-6.